Fraværsregler skolestart høsten 2022

Etter den kommende sommerferien gjeninnfører regjeringen de vanlige fraværsreglene i videregående skole.

Det betyr at elevene ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder for å dokumentere fravær av helsegrunner. Alt helserelatert fravær vil heller ikke kunne bli unntatt på vitnemålet.

Fraværsgrense i videregående opplæring