Korona og rødt nivå

Hold ut.JPG

Oppdatert 19. januar 2021

Fra og med i morgen 20. januar er vi tilbake på gult nivå. Det betyr at vi er på det samme nivået som vi var før vi tok juleferie. Husk å holde avtand, hender rene og hold deg hjemme om du er syk, Vi gleder oss til å ha alle elevene tilbake på skolen samtidig igjen. 

Oppdatert 13. januar 2021

En elev ved voksenopplæringen hos oss har fått påvist korona. Eleven sin klasse og en ansatt er satt i karantene. Les mer på Namsos kommune sin side.

Oppdatert 12. januar 2021

Skolen fikk i dag melding fra Utdanningsdirektoratet om at skolen skal være på rødt nivå til og med 19. januar. 

18. januar vil regjeringen avholde en pressekonferanse som vil si noe om videre tiltak etter 19. januar. 

Oppdatert 8. januar 2021

Informasjon til elever og foresatte om smittervernstiltak ved rødt nivå

Oppdatert 7. januar 2021

I kveld fikk skolen beskjed om at to elever som går i kombinasjonsklassen. Klassen tilhører Namsos opplæringssenter og har undervisning hos oss. Elevene i klassen er alle satt i karantene. 

Kommuneoverlegen har ikke satt andre begrensninger for skolen, og vi gjennomfører skoledagen i morgen fredag etter de planer som er lagt. 

Oppdatert 6. januar 2021

Vi er over på rødt nivå noe som innebærer at flere smitteverntiltak er satt i verk i henhold til smitteveilederen til Utdanningsdirektoratet. Elevene har fått informasjon fra kontaktlærer og faglærer om hvordan denne uken og neste uke vil se ut. Nedenfor står det kort om de ulike utdanningsprogrammene sin organisering. Tar forbehold om at det kan blir endringer i organiseringen.  

Idrettsfag og Musikk, dans, drama - her er to klasser på skolen samtidig, mens en klasse er hjemme. Det veksles på hvem som er på skolen og hvem som er hjemme. 

Påbygg - elevene er på skolen hver dag

Studiespesialisering - elevene på vg1 og vg3 er på skolen annenhver dag, klasse A og B bytter på. Vg2 er delt i to, slik at halvparten er hjemme og den andre halvparten er på skolen. Det veksles mellom hvem som er hjemme og på skolen. 

Byggfag, Elektro og Teknologi- og industrifag - undervisning i programfagene foregår delvis på skolen, delvis hjemme. Alle fellesfagene gjennomfører digital undervisning. 

Helse- og oppvekstfag, Informasjonsteknologi og medieproduksjon, Salg, service og reiseliv, og Frisør - elevene er på skolen hver dag. 

 

PRESSEMELDING FRA TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE 3. JANUAR 2021

Regjeringen anbefalte søndag 3.1 å innføre rødt smittevernnivå ved alle de videregående skolene i landet frem til 18. januar.

I Trøndelag betyr det at elever i videregående ikke skal møte opp fysisk på skolen i morgen 4. januar. Unntak er ved Meråker vgs. og Åfjord vgs. samt enkeltelever og enkeltklasser ved andre skoler. I løpet av mandagen vil hver enkelt skole informere elevene om hvordan opplæringen skal skje framover.

Mer informasjon om rødt smittevernnivå finner du på Utdanningsdirektoratets nettside.

Hver enkelt skole vil informere elevene når det er klart hvordan undervisningen blir.

Mer informasjon finner du også på www.trondelagfylke.no