Skoleskyss fra mandag 27.04

AtB begynner med skoleskyss igjen fra mandag 27. april. De har kommet med følgende informasjon om hvordan skoleskyssen skal gjennomføres for å være i tråd med reglene for smittevern

Det skal legges til rette for at skoleskyssen skal være trygg for alle. På grunn av kravene til avstand mellom personer vil det være begrenset kapasitet på skolelinjene. For å kunne følge retningslinjene for smittevern vil skolelinjer kun være et lukket tilbud kun for skoleelever. Elever som reiser med ordinære linjer må forholde seg til de retningslinjer som er gitt for kollektivreiser. For mer informasjon om dette, se atb.no/korona

Rutetidene for skoleskyss i Trøndelag vil være tilgjengelig på atb.no i appen AtB Reise i løpet av fredag 24. april.

Av- og påstigning

Sjåfør og skole vil koordinere av- og påstigning for å sørge for at elevene holder minst en meters avstand. Av- og påstigning skal foregå via midtre- eller bakre dør. Sjåføren vil bistå elever som har behov for hjelp til kryssing av vei eller annet, på samme måte som før.

Billettering

Skolekort skal medbringes. På busser med kortleser tilgjengelig og hvor kortet kan registreres uten berøring, oppfordres det til registrering. Billett kan ikke kjøpes om bord, og billettkjøp uten skolekort må gjøres via mobil i appen AtB Mobillett eller på SMS.

Plassering om bord i bussen

Sjåføren vil følge med på at elevene bruker setebelte og sitter riktig med hensyn til avstand og seteplassering om bord. Elevene bør sitte med minst ett setes mellomrom. På buss med fire sitteplasser per rad, sitter én elev ved vindu på den ene siden og én elev ved midtgang på den andre siden. De bør ikke sitte rett foran eller bak hverandre, og ingen skal sitte på første rad bak sjøføren. Seter som ikke skal benyttes vil være merket, og sjåføren vil være tilgjengelig til enhver tid. Søsken som reiser på samme buss kan sitte sammen.

Illustrasjon som viser hvordan elevene bør sitte på bussen. Ikke sitt rett bak hverandre, og ingen skal sitte på første rad bak sjåføren (Illustrasjon: AtB)

Renhold om bord

Renhold av skolebussene er styrket. Bussene rengjøres både på utsiden og innsiden daglig. Desinfisering av hyppig berørte flater, som for eksempel håndtak og stoppeknapper, gjøres hver morgen og ettermiddag før skolekjøring. Sjåføren vil ha engangshansker og håndsprit tilgjengelig om bord.

Kapasitet

Skolelinjer kan benyttes av alle skoleelever. Av hensyn til kapasitet og avstandskrav, vil ikke elever som ikke har skoleskyss etter vedtak garanteres plass om bord. Ekstra kapasitet settes inn ved behov. Elever som prioriteres er de som har:

  • berettiget avstandsskyss
  • skyss på bakgrunn av kommunale vedtak