Skoleskyss uke 1 og 2 2021

Ved rødt nivå er det større krav til avstand mellom elever på skolen, men ikke tilsvarende iht. transport og skoleskyss.

Dog oppfordres elevene til å sitte kohortvis om bord i bussen (elever fra samme husholdning må/kan/bør sitte sammen). Dette kan medføre at setekapasiteten om bord i bussene kan bli redusert.

Det er dessverre ikke fri tilgang på hverken bussmateriell eller bussjåfører til å øke kapasiteten tilsvarende.

Følgende gjelder uke 1 og uke 2:

  1. Ved rødt nivå oppfordres elever/foreldre til egentransport i høyest mulig grad.
  2. Elever uten skyssrett vil ikke gis tilgang til å benytte skolekysstilbudet.
  3. Skoler må organisere elevgrupper slik at skoleskyssen kan kjøres på lik måte som den er bestilt. Dette vil da kunne medføre at elevgrupper må ha differensiert tilbud mellom å være på skolen å ha digital undervisning hjemme.
  4. Den enkelte kommune gjør vurdering iht. bruk av munnbind. Dette gjelder både for skoleskyss utført med buss og med drosje.