Søknad om skoleskyss skoleåret 2021-2022

Søk skoleskyss

Dersom du går et videregående løp og skal gå videre neste skoleår, søk skoleskyss allerede nå.

 Du MÅ søke digitalt i vår søknadsportal dersom:
  • du har over 6 km fra heimen (folkeregistrert adresse) til skolen
  • du har over 6 km fra hybeladresse til skolen
  • du har to bosteder (disse søknadene tar lengre tid å få svar på da de må saksbehandles manuelt).

Du bør søke så fort som mulig og helst innen utgangen av juli. Ved å søke i søknadsportalen vil du få svar på søknaden i løpet av noen få minutter.

Dersom du ikke har søkt i søknadsportalen tidligere, må du skaffe deg elektronisk ID før du søker. Her finner du informasjon om hvordan du gjør det:
ID-porten

Du MÅ søke manuelt på skjema:
  • Fosterforeldre som søker om skyss for sitt/sine fosterbarn (gjelder kun elever med folkeregistrert adresse hos biologisk foresatte)
  • Skyss for elever som bor i barnevernsinstitusjoner
  • Skyss til elever med folkeregistrert adresse i Trøndelag og som går på skole i andre fylker.
  • Skyss til funksjonshemmede elever som er under 18 og som bor i egen bolig.
  • Varig funksjonshemming (gjøres av skolen. Søknad og legeattest leveres skolen)
 
Manuelt søkeskjema finner du her:
Skjema for manuell søking om skoleskyss
 
Mer informasjon om rettigheter finner du her:
Lover og forskrifter om skoleskyss
 
Informasjon fra ATB

Individuell tilrettelagt skoleskyss (drosje) Digitalt skyssbevis (PockedID)