Ungdata-undersøkelsen

ungdata.jpg

I 2024 gjennomføres spørreundersøkelsen Ungdata i Trøndelag blant elever på videregående skole. Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 9 til 14. Målet er å få en oversikt over hvordan ungdom har det, og hva de driver med i fritida.

 

Du finner mer informasjon om undersøkelsen på Ungdatas nettsider