Utvidede muligheter i voksenopplæring

scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash.jpg
foto av Scott Graham på Unsplash

For skoleåret 2021/22 er det nå utvidede muligheter for flere ungdom og voksne fra 19 år og eldre til å delta på gratis voksenopplæring.

Har du for eksempel hengefag fra videregående kan kanskje våre kveldskurs være aktuelle.

NB! SØKNADSFRIST ER 20. MARS

Søk via vigo.no

Mer informasjon om utdanningløftet i Trøndelag får du på denne siden Utdanningsløftet Trøndelag

Har du spørsmål, ta kontakt for mer info:

Mona Sandseter Amdal
Adjunkt med tilleggsutdanning
74 17 69 21 97 66 66 26
Olav Andreas Opdal
Studieleder Voksenopplæring og Ambulansefag
74 17 69 27 99 64 59 75