Hvordan svare på tilbud om skoleplass 2021-22 i Vigo

 

I dette bildet vises all tidligere skolegang. Bruk nedtrekksmenyen for å endre til tidligere skoleår.

Klikk på knappen for «Svar på skoleplass».

Informasjonen her vil variere fra fylke til fylke. Søkeren må hake av for at informasjonen er lest.

Fylket har her «svar på ønske».

Fylket har her «svar på søker».

Søker har tilbud på lavere skoleønske og kan da trekke lærefagønsket

Svar på generelt tilbud om Vg3 i skole

 

Diverse varsler til søkeren

Hvis søker også har tilbud i et annet fylke. Viser skole og programområde.

Hvis søker takker nei til tilbudt skoleplass

Har søkeren fått tilbud om plass og har takket ja / forhåndssvart, aktiveres lenke til Lånekassen. Både fra svarside og kvitteirng for svar.

Herfra blir søkeren sendt videre til Lånekassen sine sider.