Videregående opplæring for voksne

vo_sok3.png

Nå er det mulig å søke videregående opplæring for voksne

Olav Duun videregående skole har et bredt tilbud for voksne som ønsker opplæring på videregående nivå. Kommende skoleår ser vi for oss å starte opplæring innen følgende fag:

  • Vg1 Helse- og oppvekstfag
  • Vg2 Helsearbeiderfag
  • Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag
  • Vg2 Ambulansefag
  • Vg2 Helseservicefag
  • Vg3 Helsesekretær
  • Vg1 Teknologi- og industrifag
  • Vg1 Bygg- og anleggsteknikk
  • Fellesfag for studiekompetanse

Listen er ikke utfyllende, og eventuell oppstart avhenger av søkertall.

Voksenopplæring kan passe fint også for de som er i jobb, men mangler fagbrev. I slike tilfeller kan det være aktuelt å starte eksamensrettede kurs.

Du søker elektronisk her, og søknadsfristen er 1. mars:

vinn.trondelagfylke.no

Ta kontakt med våre rådgivere for å diskutere dine muligheter.

Kristin Olea Kjølstad
Karriereveileder
74 17 68 43 41 64 84 24
Mona Sandseter Amdal
Adjunkt med tilleggsutdanning
74 17 69 21 97 66 66 26
Olav Andreas Opdal
Studieleder Voksenopplæring og Ambulansefag
74 17 69 27 99 64 59 75