Foresattetilgang til skolearena

I SkoleArena føres elevenes fravær og ordens- og atferdsmerknader. Foresatte kan søke om å få tilgang til SkoleArena. 

For å registrere søknad gå til følgende nettadresse:

https://www.skolearena.no/iea

Brukermanual for hvordan du søker om tilgang:

Manual - Foresattetilgang skolearena

Sist oppdatert 18.09.2018