Leie av lokaler

Ved spørsmål om leie av skolens lokaler kan vår renholdsleder kontaktes. 

Sist oppdatert 02.01.2020