Skoleskyss - Digital søknadsportal

skoleskyss.jpg

Søknad om skoleskyss

For at deres vgs-elever skal få skyss til skolen, må de søke skoleskyss selv. ALLE vgs-elever med noen få unntak SKAL søke om skyss digitalt via vår digitale søknadsportal. Dette vet alle elever med et avklart skoleforhold i tidligere sør, men i nord er de mer ukjent med det.

Trykk her for å lese mer og søke

Sist oppdatert 03.07.2018