Skolestart

skolestart.png

Velkommen som elev ved Olav Duun videregående skole!

Skoleåret starter torsdag 16. august i skolens amfi.

Klikk for å se frammøteplan

Rektor vil sammen med studielederne ta imot elevene i amfiet og gi nødvendig informasjon. Deretter vil elevene bli tatt med til sine respektive undervisningsrom.

Merk:

Regelen er at dersom en søker har sagt ja til tildelt skoleplass, men ikke møter opp ved skolestart uten å varsle skolen, mister vedkommende plassen 2. skoledag kl. 1500.

Arbeidsklær - undervisningsmateriell

På enkelte utdanningsprogram trenger elevene spesielle klær og personlig utstyr / verktøy. Dette må elevene selv betale for. En del av kostnaden dekkes av utstyrsstipendet. Nærmere orientering om dette fås ved skolestart.

Læremidler og pc-ordning

Les mer på fylkeskommunens hjemmesider

Stipend og lån

Lånekassen oppfordrer alle elevene om å søke stipend og lån via internett på www.lanekassen.no.

Sist oppdatert 13.06.2018