Rådgivertjeneste

Ole Vig videregående skole har delt rådgivertjeneste med to karriereveiledere og to sosialpedagogiske rådgivere.

Karriereveiledere: 

Maj-Britt Haugen
- studiespesialisering (inkl. forskerlinje), påbyggingsår
Terje Lundemo Tangen
- bygg- og anleggsteknikk, design og håndverk, elektrofag, helse- og oppvekstfag, medier og kommunikasjon, musikk/dans, restaurant- og matfag, service og samferdsel, teknikk og industriell produksjon

Sosialpedagogiske rådgivere:

Line Johnsen
- bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag, service og samferdsel, teknikk og industriell produksjon
Håvard Vigdenes
- design og håndverk, medier og kommunikasjon, musikk/dans, studiespesialisering, påbyggingsår

Kontaktinformasjon:

Håvard Vigdenes
Sos.ped.rådgiver / faglærer
74 17 70 54
Line Johnsen
Rådgiver
74 17 71 38
Maj-Britt Haugen
Karriereveileder
74 17 71 49
Terje Lundemo Tangen
Karriereveileder
74 17 72 17
Sist oppdatert 10.04.2018