Digital Åpen skole 2021

åpenskole.jpg

Digital åpen skole er en god mulighet for elever og foresatte til å bli bedre kjent med Ole Vig videregående skole. Gå lengre ned på siden for å finne programmet. Vi gjør opptak av sendingen (som var 27.1) tilgjengelig i starten av uke 5.

Koronapandemien har medført at Ole Vig vgs. ikke har fått mulighet til å invitere elever og foresatte på fysisk besøk skoleåret 2020-2021. Skolen tilbyr derfor en digital løsning for å gi elever og foresatte mulighet til å bli bedre kjent med Ole Vig videregående skole.  


Vi skal redigere opptakene av sendingene og legger dem ut her i starten av uke 5


Plattform
Ole Vig vil bruke Teams Live Event til å vise sendingene sine. Alle kan enkelt koble seg på arrangementet ved å klikke på lenkene i programmet under. En kan bruke mobil og andre digitale verktøy. Det anbefales at en kobler seg på i god tid før arrangementet starter.

Du trenger ikke å laste ned Teams-appen hvis du ikke har den. Du kan velge å åpne møtene i nettleser. For MAC fungerer det bra i Opera og Chrome og på PC fungerer det fint i Chrome og Edge. 

NB! Medier og kommunikasjon vil benytte Livestream/Facebook live som sin plattform. 

Chat
Det vil bli mulighet til å stille spørsmål i chat i presentasjonen til de forskjellige utdanningsprogrammene. Alle deltagere i Teams live events er anonyme. Andre deltagere vil ikke se hvem som stiller de ulike spørsmålene.

Lyd og bilde
Programmene er satt sammen av en miks av livesending, opptak, powerpoint og filmer. Det kan variere litt i kvalitet på lyd og bilde. Fint om du sitter klar med lydkontrollen og kan skru opp og ned ved behov.

PROGRAM

Vi ønsker at alle er med på felles økt del, og etterpå velger seg to utdanningsprogram som man blir med på i økt 1 og økt 2. 

1800-1830: Felles økt
Velkommen til Ole Vig vgs. Felles informasjon som gjelder hele skolen:
- Velkommen ved rektor
- Video/bilder fra skolens klasserom, verksted, fellesarealer og utearealer
- Gjennomgang/presentasjon av skolens utdanningstilbud
- Diverse informasjon

SE OPPTAK HER - Ole Vig


1840-1910: Økt 1
Spesiell informasjon om utdanningsprogrammene:
- Studiespesialisering
SE OPPTAK HER - ST

- Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign 
SE OPPTAK HER - FBIE

- Bygg- og anleggsteknikk 
SE OPPTAK HER - BA

- Salg, service og reiseliv 
SE OPPTAK HER - SSR

- Restaurant- og matfag 
SE OPPTAK HER - RM

1915-1945: Økt 2
Spesiell informasjon om utdanningsprogrammene: 
- Særskilt tilrettelagt opplæring - STO
SE OPPTAK HER - STO

- Musikk, dans og drama - MUSIKK
SE OPPTAK HER - Musikk
- Musikk, dans og drama - DANS
SE OPPTAK HER - Dans

- Medier og kommunikasjon 
SE OPPTAK HER - MK

- Elektro og datateknologi 
SE OPPTAK HER - EL

- Teknologi og industrifag
SE OPPTAK HER - TI

- Helse- og oppvekstfag 
SE OPPTAK HER - HO

Her finner du en del nyttig informasjon om videregående opplæring: 


Trøndelag fylkeskommunens informasjonsfilmer om yrkesfaga

Trøndelag fylkeskommunes informasjonsfilmer om studieforberedende program

(NB! Noen av filmene er produsert av skoler i Trondheimsregionen og har derfor en vinkling mot denne regionen).

vilbli.no - informasjonstjeneste for søkere til viderergående opplæring 

Utdanning.no - den nasjonale nettportalen for informasjon om utdanning og yrke


Sist oppdatert 04.03.2021