Nytt skoleår 2018/2019

Første skoledag er torsdag 16. august. 

Her kan du lese mer om hva du må orientere deg om til skolestart. Det er en del nye rutiner som en følge av  fylkessammenslåingen. 

Oppmøte elever

Klasser                       Dato       Tidspunkt     Sted

Alle Vg1-elever            16.08       0830            Stjørdalshallen

Alle Vg2-elever            16.08       1000            Stjørdalshallen

Alle Vg3-elever            16.08       1100            Auditoriet

Yrkessjåfør 19-ukers    16.08       0900           Sutterøy

Elevregistrering

Alle elever (gamle og nye) må fylle ut elevinformasjon i skjemaet du finner i lenken under. Dette kan du gjøre etter at du har takket ja til skoleplassen. 

Elevregistreringsskjema

 PC

Alle elever i videregående skole må ha datamaskin. Elevene har selv ansvar for å stille med en bærbar datamaskin til skolestart og holde denne i orden. Fylkeskommunen gir elevene tilgang til programvare som trengs til undervisningsformål.  Som elev har du følgende valg:

Valg A - Ta med din egen datamaskin (Det stilles visse krav til dette)

Valg B - Kjøpe pc gjennom fylkeskommunen (bestilles via bestillingsportal)

Les mer detaljert informasjon om dette her

Skoleskyss

ALLE elever i videregående skole  som har behov for skoleskyss, må søke om skoleskyss via "Digital Skyssportal".

Les mer detaljert informasjon om dette her

 Elevbevis og bibliotekkort på mobilen

Fra skoleåret 2018/2019 får du elevbevis og bibliotekkort på mobilen.

Les mer detaljert informasjon om dette her

Feide-bruker til alle elever

Alle elever skal ha brukernavn og passord (Feider-bruker) som brukes til innlogging for ulike program. Du får SMS fra IKT ved skolestart hvor du blir bedt om å aktivere brukerkontoen. Her må du må også lese og akseptere IKT- reglementet.

Stipend og lån

Les mer detaljert informasjon om dette her

Har du behov for hybel?

Les mer om dette her

Skolens ordensreglement, IKT-reglement og bibliotekkontrakt

Les mer om dette her

NB! Se også høyre kolonne for mer informasjon (på mobil vil denne informasjonen komme nederst på siden)

Sist oppdatert 03.07.2018