Avslutning av skoleåret 21-22

Buzz
Foto: Kjell Ivar Bye

Kort oversikt over datoer

Publisering av karakterer

  • Tirsdag 14. juni

 Siste skoledag

  • Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram: Tirsdag 14. juni
  • Vg3 studieforberedende utdanningsprogram (MD, MK, ST): Tirsdag 14. juni 

  • Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram: Fredag 17. juni 
  • Vg1 og Vg2 studieforberedende utdanningsprogram (MD, MK, ST): Fredag 17. juni 
  • STO: Tirsdag 21. juni (fram til lunsj)

 Avslutninger for avgangselever

  • Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram: Tirsdag 14. juni (ettermiddag/kveld) 
  • Vg3 studieforberedende utdanningsprogram (MD, MK, ST): Onsdag 15. juni (ettermiddag/kveld)

    Mer informasjon kommer