Informasjon om de siste skoleukene 2020

Foto: Ole Vig vgs
Foto: Ole Vig vgs

Informasjon er oppdatert 29. mai kl 16:00 --- Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby har informert om at de videregående skolene kan ha tilnærmet full drift fra tirsdag 2. juni. Dermed planlegger vi opplæring og aktiviteter vi vanligvis gjør på denne tiden av skoleåret, med unntak av de store avslutningsseremoniene og andre større fellesarrangement.

NB! På tirsdag 2. juni forholder elevene seg til situsjonen slik den har vært de siste ukene, og vil få nærmere beskjed av sin kontaktlærer i løpet av tirsdag hvordan det blir resten av uka, og videre fram mot sommerferien. 

Faglærerne ved skolen har, sammen med elevene, lagt ned et betydelig arbeid for at standpunktkaraktervurderingen kan gjennomføres på en best mulig måte. Dette arbeidet har fortsatt førsteprioritet nå mot skoleslutt. Standpunktkarakterene blir satt i uke 24 og faglærerne og skolelederne ved skolen har som sin viktigste oppgave å sikre vurderingsgrunnlag for å kunne sette standpunkt.

Det er derfor planlagt opplæring på skolen og satt av tilstrekkelig med tid for at kontaktlærere og faglærere kan møte elevene i oppfølgingssamtaler, fagsamtaler og ekstra vurderingsarbeid. Vi er trygge på at denne faglige praksisen vil komme elevene til gode, særlig gjennom at vi får til god og treffsikker oppfølging av den enkelte eleven.

Vi er pålagt å følge smittevernregelen for den videregående skolen om en meters avstand i fellesarealene. Dermed kan ikke alle elever og ansatte være på skolen samtidig, men vi er svært glade for at vi nå kan legge til rette for en større grad av vanlige aktivitet til beste for elever og ansatte for det som er igjen av skoleåret. 

Vi kan nå starte planleggingen av en tilnærmet fullverdig skolestart til høsten, og videreføre arbeidet foran innføringen av Fagfornyelsen med langt større sikkerhet enn bare for kort tid siden.
På skrivende tidspunkt tyder mye på at skolestarten vil være på gult nivå når det gjelder smitteverntiltak. 

Med vennlig hilsen
Arild Ofstad, rektor

Smitteverntiltak - Gult nivå

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God hygiene
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen
  • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
  • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
  • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner
  • Unngå trengsel og store samlinger 

Veileder om smittevern fra UDIR og FHI