Gjenåpning av skolen

Foto: Ole Vig vgs
Foto: Ole Vig vgs

Skolen åpner igjen i uke 20. Informasjon er oppdatert fredag 8. mai kl 16:00

Ole Vig gjenåpner skolen fra og med mandag 11. mai.

På grunn av smittevernreglene vil det variere mellom utdanningsprogrammene når elevene får sin første dag på skolen, men alle elevene skal motta undervisning i løpet av den første uka. Elevene vil få informasjon av sin kontaktlærer om når de skal møte.
Det vil fremdeles være slik at en god del av undervisningen vil være nettbasert hjemmeundervisning. Vi legger opp til hele dager på skolen, og hele dager hjemme. Det vil variere mellom programområdene hvor mange dager elevene skal ha undervisning på skolen. Alle fellesfag på yrkesfag vil være nettbasert inntil videre.

Dette betyr at selv om skolene nå åpner, så vil ting være litt annerledes enn tidligere. Det er mange regler som må følges for å ivareta smittevernet, og alle vil få god opplæring om hvordan ting skal gjøres når de kommer på skolen. Vi har forberedt oss godt, og kan forsikre om at alt vil foregå i henhold til myndighetenes krav til smittevern. Elever som mener at de er i en risikogruppe skal avklare med fastlege om de kan møte på skolen.

Noen ting er det greit for dere å vite allerede nå:

  • Mobilhotell skal ikke benyttes, og PC skal være fulladet når elevene kommer på skolen.
  • Elever skal ikke benytte bokskap, bøker skal være med hjem i sekken hver dag.
  • Elevtjenesten er åpen, men ikke for drop-in besøk. Gjør avtale via e-post/SMS/Canvas. 
  • Kantinene er åpne.
  • Biblioteket vil holde åpent i tidsrommet 08.00-14.00.
  • Informasjonen vil holde åpent.
  • IKT-medarbeiderne er på plass
  • Av smittevernhensyn oppfordres både elever og ansatte til å ikke benytte offentlig transport dersom dette kan unngås. Det betyr at de som bor i gang- og sykkelavstand skal unngå å kjøre bil til skolen slik at parkering blir tilgjengelig for de som bor langt unna.

 Alle ansatte ved Ole Vig ønsker elevene hjertelig velkommen tilbake, vi gleder oss!

Se veilederen for avklaring av andre spørsmål (UDIR)

Les mer om skoleåpning  på UDIR sine sider. 

Når du kommer til skolen

Bruk de inngangene som er avtalt med lærer

Arbeidstøy

Arbeidstøy skal være rent

Mobiltelefon

Hender skal rengjøres etter bruk av mobiltelefon. Bruk mobiltelefon minst mulig.

Skoleskyss

Alle elever som tar buss til skolen skal sette seg inn i smittevernreglene for skoleskyss

Skoleskyss fra 27. april

Følg smittevernregler

Alle elever skal forholde seg til generelle smittevernregler samt oppslag og merking i skolens arealer

Informasjonsplakat smittevern

Informasjonsbrev fra fylkeskommunen til elever og foresatte (8. mai)