Informasjon om koronasituasjonen

hold-ut-liggende.jpg


15.09.21 kl. 11:00   
Smitteutbruddene i Stjørdal etter skolestarten i august ser ut til å avta for Ole Vig sin del, men vi har fremdeles tilfeller som avdekkes gjennom testing av elever. Alle berørte kontaktes og testes fortløpende.

Vi minner om at elever skal holde seg hjemme fra skolen når de er syke, og at god håndhygiene er viktig!