Trøndelag fylkeskommune

Utdanning - seksjon - Elevtjenester og inntak

(Brev datert 22.04.2020)  

Elever og foresatte ved de videregående skolene

Vår dato:  22.04.2020 Vår referanse:    202011303-4           Vår saksbehandler:

Deres dato:                   Deres referanse:                            Bjarne Kristian Lervang

Informasjonsbrev til elever og foresatte

Vi vil bruke denne anledningen til å skryte av innsatsen deres denne annerledesvåren. Vi skjønner at mange av dere savner det sosiale og faglige på skolen, og vi gleder oss til den dagen alt er som før igjen. Fram til da må vi gjøre det beste ut av det å leve med smitteverntiltak. Her kommer ny informasjon til dere.

Delvis gjenåpning av skolene
Den 27. april åpner de videregående skolene for elever på VG3, som følger yrkesfaglig løp i skole, og yrkesfagelever på VG2. Det er en del av den delvise åpningen regjeringen bestemte seg for før påske. Helt konkret skal elevene ha opplæring i de fleste programfagene på skolen. Opplæring i fellesfagene vil fortsette som i dag, det vil si hjemmefra, i det digitale klasserommet.

Folkehelseinstituttet har kommet med en veileder som beskriver hvordan skolene skal innrette seg for at det ikke skal være smitterisiko på skolen. Kort fortalt bygger den på tiltak vi kjenner fra før om hygiene og avstand. Elever som har symptomer på luftveissykdom må være hjemme. Elever som blir syke i løpet av skoledagen må sitte isolert og så dra hjem.

Hele veilederen finner du her.
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/

Se også vår nettnyhet med spørsmål og svar om skoleåpningen.
https://www.trondelagfylke.no/om-oss/fylkeskommunen/beredskap/aktuelt/hvordan-blir-den-nye-skolehverdagen/

Elever som fortsatt skal ha fjernundervisning
Fortsatt må vi gjøre smitterisikoen så liten som mulig for elever i risikogruppene, og for elever som lever sammen med familiemedlemmer i en risikogruppe. Disse gruppene vil fortsatt få fjernundervisning.
Utdanningsdirektoratet sier ellers at de videregående skolene fortsatt må være stengt for elever som ikke går på Vg2 og Vg3 yrkesfag fram til regjeringen tar en ny vurdering av situasjonen. Flertallet av våre elever fortsetter derfor med fjernundervisning som før.
Eksamen er avlyst

Den 21.april valgte regjeringen å avlyse ikke-skriftlig eleveksamen. Fra før er skriftlig eleveksamen avlyst denne våren. Bakgrunnen for avgjørelsen er at fylkeskommunene skal kunne fokusere på å få gjennomført så mange privatisteksamener som mulig. Dette gir samtidig skolene muligheten til å ha fullt fokus på å sikre standpunktvurdering for alle elevene.

Ny digital kompetanse
Vi lærer mye gjennom kriser. Det gjelder også for denne. På snart fem uker har vi alle fått økt digital kunnskap. Vi har også lært å ta i bruk den pedagogiske kompetansen vår på nye plattformer. Når krisen er over, må vi ta vare på det vi har lært og videreforedle den.

Lærerne trenger et vurderingsgrunnlag
Vårt fokus er fortsatt at flest mulig av dere skal fullføre opplæringen på best mulig måte. Lærerne jobber for å sikre et godt vurderingsgrunnlag slik at alle kan få en standpunktvurdering ved avslutningen av skoleåret. Dette innebærer også at alle elever må legge ned en ekstra innstas den siste delen av skoleåret.

Sammen med skolene jobber vi (skoleeier) for å avklare hvordan vi gjør det når skolene er stengt. I mange fag er det vanskelig å få til et godt vurderingsgrunnlag, for eksempel for elever på utdanningsprogrammene idrett og Musikk, dans og drama, men også innenfor andre fag som krever spesielle lokaler og rammer.

Vi ønsker oss større fleksibilitet her og har derfor dialog med Fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet. Foreløpig får vi ikke gjort unntak fra regelen om stengte skoler for disse elevgruppene.

Vennlig hilsen

Vegard Iversen                                                               Bjarne Kristian Lervang
Fylkesdirektør for utdanning                                        Seksjonsleder

_______________________________________________________

Tidligere informasjonsbrev om hvordan koronasituasjonen påvirker skolen:

Informasjonsbrev til elever og foresatte om digital opplæring 240320.pdf

Informasjonsbrev til elever og foresatte om digital opplæring 150320.pdf

Informasjonsbrev til elever og foresatte 110320.pdf