Ole Vig etter gjenåpning av samfunnet

Høst.jpg

Informasjon fra kommuneoverlegen

Til elever i den videregående skole

Lørdag 25.09.21 gjenåpnet Norge. Det betyr at vi i skolen kan drifte på akkurat samme måte som vi gjorde før pandemien. De grunnleggende smittevernrådene gjelder fortsatt 

  1. Syke personer skal ikke være på skole eller SFO 
  2. God hygiene 
  3. Godt renhold 

Alle med nyoppståtte luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19, uavhengig av vaksinasjonsstatus, anbefales å teste seg. Dette må være en PCR-test, og det anbefales at man unngår skole og andre nærkontakter inntil prøvesvaret foreligger.

 Bestill koronatest på nett (for deg med BankID eller MinID).

 Se flytskjema for råd ved luftveissymptomer her (fhi.no) Skjemaet gjelder for alle, også de som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19 tidligere så fremt de ikke har symptomer.  

Ved positiv hurtigtest: 
Send e-post til hurtigtest@stjordal.kommune.no der dere kun skriver navn og telefonnummer. Kommunens smittesporingsteam vil kontakte dere og sette opp en time for PCR-test.  

Kommunen vil bistå med målrettet smittesporing av husstandsmedlemmer og tilsvarende nære (kjærester, overnattingsbesøk).  Du vil også få informasjon om hvilke regler som gjelder for deg og dine husstandsmedlemmer. Andre tilsvarende nære vil bli kontaktet av kommunen. 

Smittesporer sammen med den som er smittet, avgjør hvilke grupper eller hele klasser i skolen som bør varsles og anbefales å ta test. Det er ikke skolen, men den smittede som ut fra drøfting med smittesporer, avgjør hvem som var tydelig nærkontakt i de ulike dagene som defineres som smitterisikable. Den som er smittet vil bli oppfordret til å varsle øvrige nærkontakter for å oppfordre de til å teste seg. En nærkontakt er de du har vært nærmere enn 2 meter i mer enn 15 minutter, de siste 48 timer fra symptomstart eller positiv hurtigtest. Skolen bidrar med å sende beskjed til riktig gruppe elever om dette, og samtidig avklares hvor man får utstyr til selvtester. 

Varsling av medelever ønsker vi skjer ved at du varsler skolen om positiv test.
Skolen vil da definere hvem som er nærkontakter og varsle disse via Vigilo. De vil få beskjed om at de er definerte som nærkontakt til smittet av korona og uvaksinerte oppfordres til å teste seg med hurtigtest. Vi vil i stor grad bruke selvtester, og det holder med en test som tas så raskt som mulig.  

Som hovedregel vil elevene få med seg test hjem. Hvis det ikke skjer, vil det opplyses om hvor og når test kan hentes.  

De som er delvaksinert, fullvaksinerte eller har gjennomgått covid-19 de siste 12 månedene trenger ikke å teste seg.

Alle som varsles om at de er nærkontakter oppfordres til å følge ekstra nøye med egen helse i 10 dager og teste seg ved symptomer. Dette gjelder for både vaksinerte og uvaksinerte. 

Se flytskjema for råd til nærkontakter fra Folkehelseinstituttet (fhi.no): 

2021-09-25-flytskjema-du-eller-narkontakt-smittet.-oppdatert-3.png (2519×1411) (fhi.no) 
Kommunens hjemmesider er oppdatert med konkret informasjon. Hva skal de med symptomer gjøre, hva må de som har testet positivt gjøre og hva anbefales de som er nærkontakter til å gjøre. 

Dere oppfordres til å gå på hjemmesidene  «Korona»
for å finne svar/informasjon. Vi ønsker at denne siden skal være så oppdatert, enkel og konkret at dere selv vil finne relevant informasjon. Nederst på sidene er det en tilbakemeldingsfunksjon, har du innspill til mangler tar kommunen gjerne imot det der. 

På den måten vil dere bidra med å avlaste trafikken på for eksempel kommunens koronatelefon og tilsvarende tjenester. 

Leif Edvard Muruvik Vonen 
Kommuneoverlege