Operasjon Dagsverk 31. oktober 2019

OD.png

Hva er OD?

Dette sier OD selv om dette spørsmålet:

Vi er Norges største solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. Vi jobber for en bedre verden ved å sette global urettferdighet på timeplanen i den norske skolen. Vi sprer kunnskap og engasjement for en mer rettferdig fremtid for alle.

Ved å delta på OD kan elever ved norske skoler lære mer om globale spørsmål og frivillig velge å jobbe en dag til inntekt for et prosjekt som bidrar til en bedre verden. Vi støtter alltid prosjekter med ungdom, utdanning og utvikling i fokus. Vi bevisstgjør ungdom i Norge om at våre holdninger og handlinger former verden. Vi jobber for at ungdom i hele verden skal få påvirke avgjørelser som angår vår felles fremtid. Når ungdom sine meninger blir ignorert, skapes en urettferdig verden på de voksnes premisser. Ungdom skal styre verden i morgen, og vi kan ikke overlate alle veivalgene til voksne i rike land. Vi er alle i samme båt, og alt henger sammen. Våre perspektiver er viktige.

Kilde: nettside operasjon dagsverk

Årets tema:

Til hvilken pris? 

40 000 unge risikerer hver dag livet i gruver i DR Kongo for mineralene mobilene våre lages av.

Titusenvis av ungdommer jobber i gruver i Østlige DR Kongo. Mange slutter på skolen for å jobbe i gruver fordi familien ikke har råd til skolegangen. Arbeid i gruver er livsfarlig og kjempeskummelt. Ungdom i gruvebyer i Øst-Kongo kan fortelle deg historier om venner som har skadet seg eller dødd i gruver. De kan fortelle deg historier om venner som ruser seg for å tørre å gå på jobb.

Når ungdom kommer tilbake fra gruvearbeid, er mange traumatiserte eller har havnet så langt bak pensum at de ikke kan følge undervisningen videre. Da er det vanskelig å prøve å følge skoleløpet. Eller å komme seg videre i livet.

Du kan lese mye mer om årets prosjekt på nettsidene til OD.

Kilde: nettside operasjon dagsverk-årets prosjekt

Informasjon fra skolens OD-komite:

Info om OD-dagen 2019.pdf

OD-betaling 2019.pdf