Operasjon Dagsverk 2021

2021-10-08 12_08_32-2021-10-08 11_48_16-Du er innafor _ Operasjon Dagsverk-red2.png ‎- Bilder.png

OD-dagen i år er 4. november, og elever fra Ole Vig deltar. Årets prosjekt støtter ungdom i Sør-Afrika

Sør-Afrika er et urettferdig land hvor noen få blir født med fordeler, mens resten må kjempe dobbelt så hardt for å lykkes i livet. Mange steder er fattigdom og vold utbredt. Skoler i fattige områder har få ressurser til å følge opp elevene sine, og flere dropper ut av skolen. Mange finner sine tryggeste fellesskap i kriminelle gjenger. Politikere tar ikke ungdom og deres behov på alvor. Prosjektet skal skape trygge møteplasser, hjelpe ungdom som sliter med skolen, og gi opplæring i politisk påvirkning sammen med KFUK-KFUM Global (Tekst fra nettsiden til Operasjon Dagsverk)

Beskrivelse av årets prosjekt

Tema: Du er innafor - med oppgaver