Alle eleveksamener avlyst

Eksamen
Foto: Ole Vig videregående skole

Alle eleveksamener i videregående skole våren 2020 er avlyst.

Utdanningsdirektoratet om eksamen

Elevene får fullverdig vitnemål selv om alle eksamener er avlyst. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntak til høyere utdanning. 

Elevene må bestå alle fagene (få karakter 2 eller bedre) for å få vitnemål.

Det betyr at alt fokus nå rettes mot gjennomføring av skoleåret for å sikre grunnlaget for standpunktkarakterene.

Deltagelse i aktivitetene i hjemmeundervisningen er helt avgjørende for å kunne sette standpunkt.

Kravene til å sette standpunkt før eksamen bortfaller når eksamen er avlyst. Det betyr at standpunkt blir satt helt mot slutten av skoleåret, en oppdatert plan for disse datoer kommer. Halvårsvurderingen som ble satt i første termin er en del av vurderingsgrunnlaget, men først og fremst en viktig underveisvurdering. Den gjenstående tiden av opplæringen er derfor meget viktig for standpunktkarakteren.

Alle elevene skal ha karakter i orden og adferd. De to karakterene baseres som vanlig på en helhetlig vurdering av elevens orden og adferd frem til avslutningen av opplæringen.

Informasjon om undervisning på skolen i praktiske fag for vg2 yrkesfag  kommer i  løpet av torsdag.