Streik ved Ole Vig videregående skole

Korridor Ole Vig vgs
Foto: Ole Vig vgs

63 lærere og 4 ledere er nå tatt ut, og streiken vil ramme samtlige elever ved skolen. Noen elever vil oppleve at kun et fåtall timer faller bort, andre vil miste all undervisning.

Våre sosialpedagogiske rådgivere er på jobb mandager, tirsdager og onsdager. Helsesykepleier er til stede som vanlig. 

Book time gjennom elevhjelpa dersom du ønsker å snakke med noen på skolen.

Fra og med mandag 22. august gjelder følgende:

  • Elevene skal møte opp til timer som blir gjennomført (lærer er ikke tatt ut i streik).
  • Elevene trenger ikke møte opp til timer som ikke blir gjennomført (lærer er tatt ut i streik), men elevene kan selvsagt oppholde seg på skolen.
  • Elevene vil få informasjon om hvilke timer som blir gjennomført; informasjon legges ut i Canvas.

Flere av våre kontaktlærere er tatt ut i streik. Ved spørsmål kontaktes skolens informasjon på postmottak.olevigvgs@trondelagfylke.no eller telefon 74175555.

Så lenge streiken pågår, vil vi ikke klare å levere den kvaliteten vi ønsker på opplæring og oppfølging av den enkelte elev. Dette er noe vi beklager på det sterkeste, og vi vil gjøre vårt aller beste for å lose elevene gjennom skolestarten med de ressursene vi har til rådighet.

Det er svært viktig at elevene oppfordres hjemmefra til å ta ansvar for oppmøte der undervisning gjennomføres, og at de opptrer voksent og ansvarlig i de timene de dessverre ikke får undervisning.

Vi håper at konflikten løses innen rimelig tid, og at vi kommer raskt tilbake til normal drift. Når den tid kommer, vil vi iverksette tiltak for å redusere konsekvensene av streiken. Det kan være målrettede tiltak for å kompensere for det faglige som elevene har gått glipp av, men minst like viktig er det å få kommet i gjenge med det sosiale.

Følg med på skolens hjemmeside for oppdatert informasjon om streiken. 

Vennlig hilsen
Arild Ofstad,
rektor