Foresattetilgang SkoleArena

I SkoleArena føres elevenes fravær og ordens- og atferdsmerknader. Foresatte kan søke om å få tilgang til SkoleArena. 

For å registrere søknad gå til følgende nettadresse:

https://www.skolearena.no/iea/

Under finner du brukermanual for hvordan du søker:

Manual - foresattetilgang.pdf

Sist oppdatert 04.09.2018