Korona

pexels-cottonbro-4114737.jpg

Informasjon om skolens smitteverntiltak og fravær i forbindelse med korona

Tre viktige huskeregler

 1. Syke personer skal ikke være i/på skolen. Dette gjelder både grønt, gult og rødt nivå.
 2. God hygiene. Håndvask og god hostehygiene er viktig på både grønt, gult og rødt tiltaksnivå.
 3. Redusert kontakt mellom personer, dvs. hold avstand og hold deg mest mulig på egen avdeling.

Klasserom, verksted og kantina

 • Sprit eller vask hender når dere ankommer og forlater skolen
 • Sprit eller vask hender hver gang dere går inn i klasserom/verksted
 • Hvis mulig - ha faste plasser i klasserommet
 • Rengjør bord, stoler og verktøy etter bruk
 • Dere kan spise i klasserommet, men husk rengjøring etterpå
 • I kantina gjelder 1-metersregelen både ved handling og ved opphold
 • Prøv mest mulig å etterleve 1-metersregelen når du er utenfor klasserom eller verksted.
 • Oppholde deg mest mulig på egen avdeling
 • Bruk papir eller albuen hvis du må hoste
 • Blir du syk på skolen – ta kontakt med lærer

Fravær i forbindelse med smittevern

Informasjon til elever i videregående skole fra fylkesdirektøren for utdanning om eventuelt fravær i forbindelse med smittevern (datert 02.11.20).

Dette skrivet bygger på nasjonale føringer samt lokale presiseringer, og ble sist oppdatert etter at Kunnskapsdepartementet vedtok å forlenge det midlertidige unntaket fra fraværsreglene 30/10-20 

Hvis du får symptomer på luftveisinfeksjon skal du ikke møte på skolen

Det kan for eksempel være halsvondt, forkjølelse, lett hoste, hodepine og/eller
muskelsmerter. Selv om symptomene er så milde at du vanligvis ville gått på skolen, skal du holde deg hjemme for sikkerhets skyld for ikke å risikere å smitte andre. Du skal holde deg hjemme til allmenntilstanden din er god. Du kan komme tilbake til skolen når du føler deg frisk og feberfri, selv om du har noen restsymptomer på luftveisinfeksjon (noe hoste, snørr, tett nese). 
Se oppdatert info om dette på udir.no.

Det er lav terskel for testing, og om du er usikker på om du kan være smittet med korona nbefaler vi at du tester deg. Mens du vente på svar kan du ikke møte på skolen. Tester du negativt kan du komme tilbake til skolen når du føler deg frisk og feberfri, selv om du har noen restsymptomer på luftveisinfeksjon (noe hoste, snørr, tett nese). 

Du skal heller ikke møte på skolen hvis du er satt i karantene eller hvis en du bor sammen med har fått påvist korona ved å teste seg. Hvis en du bor sammen med har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har fått påvist korona gjennom testing, skal du gå på skolen som normalt, men dra hjem med en gang hvis du selv får symptomer. 

Hvis du må være hjemme i noen dager for ikke å risikere å smitte andre, men er frisk nok til å gjøre skolearbeid

så kan læreren avtale med deg at du disse dagene i stedet jobber med skolearbeid hjemmefra. Hvis du gjør det arbeidet som er avtalt er det organisert studiearbeid, og regnes ikke som fravær. 

Hvis du er for syk til å gjøre skolearbeid

eller av andre grunner ikke har mulighet til å jobbe hjemmefra så må du levere bekreftelse fra en foresatt. Hvis du er over 18 år skal du levere egenmelding. Ved fravær av helsegrunner trenger du som en midlertidig unntaksordning ikke å levere legeerklæring for å få unntatt fraværet fra fraværsgrensa. Fravær av helsegrunner blir heller ikke ført på vitnemålet. 

Læreren din må imidlertid fortsatt ha vurderingsgrunnlag for å kunne sette karakter. 

Nasjonale myndigheter har bestemt at unntakene skal gjelde ut skoleåret 2020-2021. Se mer informasjon på Utdanningsdirektoratets hjemmesider.

Hvis du er usikker på om det må tas spesielle hensyn fordi du eller en av dine foresatte er i risikogruppen, tar du kontakt med skolen. I tilfeller der behov for tilrettelagt undervisning vurderes, må det avklares med behandlende lege. Se informasjon om dette i smittevernveilederen.

Folkehelseinstituttets temaside om koronavirus

 

Sist oppdatert 06.11.2020