Tiltakene mot koronavirus videreføres

Regjeringen viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge til og med 13. april. Dette betyr at vedtaket om å stenge de videregående skolene i Trøndelag blir forlenget, og at skolen åpner tidligst 14. april. Perioden kan bli forlenget.

Oppdatert informasjon 27. mars kl. 09:15   

Ole Vig vgs. gjennomfører undervisning via Canvas og andre digitale løsninger så lenge skolen holder stengt. Elever skal holde seg orientert via Canvas.

Elever som har problemer med PC kontakter skolens IKT-avdeling på telefon 74174280.

 Vi tar utgangspunkt i vanlig timeplan hver dag – med mindre annet bestemmes på team/avdeling og godkjennes av avdelingsleder.

Hva som er mulig å få til av nettundervisning vil variere mellom de ulike programområder og fag.

Hver faglærer bestemmer selv hvordan undervisningen organiseres.

Elever får vite i god tid (senest dagen i forveien) hvilke tidspunkt som innebærer innleveringsfrister eller obligatorisk pålogging/deltagelse.

All obligatorisk aktivitet, innleveringsfrister og hjemmearbeid legges i kalenderen på Canvas.

All opplæring og undervisning som blir kommunisert ut til elevene, er obligatorisk.

Ta kontakt med kontaktlærer dersom eleven blir syk, eller det er andre utfordringer.

Fredag 27. mars er skolen åpen i tidsrommet 15:00 - 15:30 for henting av  bøker/utstyr. En fra ledelsen vil møte dere ved hovedinngangen. Fra og med mandag 30. mars, vil skolen ikke ha noen fast åpningstid for å hente bøker eller utstyr. Vi ber elever ta kontakt med sin kontaktlærer ved behov. Elever som har sitt utstyr på Sutterøy, gjør avtale direkte med avdelingsleder Ragnhild på mobil 934 67 124. Elever som er satt i karantene, må gjøre avtale med noen som kan hente utstyr på deres vegne.

Gjelder fagskolen:

NOKUT har nå publisert viktig informasjon til fagskolene og fagskolestudentene her:

https://www.nokut.no/nyheter/viktig-informasjon-for-fagskolestudenter-og-fagskoler/

------------------------------------------------------------------------------------------------

Viktige lenker:

Informasjon fra Trøndelag fylkeskommune

Informasjon fra Stjørdal kommune

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Informasjon om midlertidige endringer i fraværsreglementet ut skoleåret.

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus. I YouTube-filmen under får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet).

 

 

Sist oppdatert 27.03.2020