Tiltakene mot koronavirus videreføres

Regjeringen lemper på tiltakene, men sier vi må belage oss på strenge smitteverntiltak i lang tid.

Oppdatert informasjon 13. april kl. 13:15   

For fylkeskommunen betyr oppmykningen av tiltakene at våre videregående skoler åpner 27. april for elever på Vg3 som følger yrkesfaglig løp i skole, og yrkesfagelever på Vg2. Forutsetningen for at dette kan skje på en forsvarlig måte når det gjelder smittevern.

Dette betyr at vi fram til den 27. april holder de videregående skolene stengt. Mer og detaljert informasjon om hvordan situasjonen påvirker våre tjenester kommer rett etter påske.

Ole Vig vgs. gjennomfører undervisning via Canvas og andre digitale løsninger så lenge skolen holder stengt. Elever skal holde seg orientert via Canvas.

Elever som har problemer med PC kontakter skolens IKT-avdeling på telefon 74174280.

 Vi tar utgangspunkt i vanlig timeplan hver dag – med mindre annet bestemmes på team/avdeling og godkjennes av avdelingsleder.

Hva som er mulig å få til av nettundervisning vil variere mellom de ulike programområder og fag.

Hver faglærer bestemmer selv hvordan undervisningen organiseres.

Elever får vite i god tid (senest dagen i forveien) hvilke tidspunkt som innebærer innleveringsfrister eller obligatorisk pålogging/deltagelse.

All obligatorisk aktivitet, innleveringsfrister og hjemmearbeid legges i kalenderen på Canvas.

All opplæring og undervisning som blir kommunisert ut til elevene, er obligatorisk.

Ta kontakt med kontaktlærer dersom eleven blir syk, eller det er andre utfordringer.

Fra og med tirsdag 14. april vil ikke skolen ha noen fast åpningstid for å hente bøker eller utstyr. Vi ber elever ta kontakt med sin kontaktlærer ved behov.
Elever som har sitt utstyr på Sutterøy gjør avtale direkte med avdelingsleder Ragnhild Moe på mobil 934 67 124.
Elever som er satt i karantene, må gjøre avtale med noen som kan hente utstyr på deres vegne.

Gjelder fagskolen:

NOKUT har nå publisert viktig informasjon til fagskolene og fagskolestudentene her:

https://www.nokut.no/nyheter/viktig-informasjon-for-fagskolestudenter-og-fagskoler/

------------------------------------------------------------------------------------------------

Viktige lenker:

Informasjon fra Trøndelag fylkeskommune

Informasjon fra Stjørdal kommune

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Informasjon om midlertidige endringer i fraværsreglementet ut skoleåret.

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus. I YouTube-filmen under får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet).

 

 

Sist oppdatert 24.04.2020