Informasjon om utbyggingstiltak

Fylkestinget behandlet budsjett og økonomiplan på møte 11.12.19. Det legges opp til et betydelig løft bygningsmessig for skolen neste år med investeringer på totalt ca. 70 mill. Vi tror tiltakene vil medvirke til at vår skole vil framstå som en av de beste videregående skolene i Trøndelag!

Utbygging /ombygging Sutterøy

  • Bygging av ny verkstedhall på ca 400m2 for anleggsteknikk vg 2 . (Hallen skal bla erstatte den gamle plasthallen som står ved hovedskolen ved innkjøring fra Ringvegen. Denne rives)
  • Ombygging av verkstedrom for transportfag
  • Riving av den gamle stålhallen «Olavshallen «
  • Ombygging av garderober
  • Tilbygg på ca 260 m2 med klasserom og grupperom mm. for utvidelse av elevkapasitet
  • Ombygging av en del rom i eksisterende bygning

Bygging starter rett over nyttår med ferdigstillelse til skolestart 2020

Investeringsrammen for prosjektet er 33,5 mill.

Ombygging av bygg G

2 etasje i bygg G ombygges. Det blir da tilrettelagt undervisningsareal for medier og kommunikasjon og arbeidsplasser for lærere her.

Arbeidene starter over nyttår med ferdigstillelse før skolestart 2020.

Prosjektet har en investeringsramme på 20 mill

Opparbeidelse av parkeringsplass, sanering bygg m.m.

Prosjektet omfatter :

  • Bygging av ny parkeringsplass ( der bygg A sto tidligere)
  • Omlegging av kryssløsning m Ringvegen ,
  • rivning av bygg E 
  • evt salg / makeskifte av bygg D.

Utførelse blir i  2020 og 2021 innenfor en kostnadsramme på 15,3 mill

Sist oppdatert 16.12.2019