Oppdatert informasjon om koronasituasjonen

corona-cdc-s.jpg

Situasjonen ved vår skole, oppdatert.

18.01.2021 kl 18:30 (oppdatert)

Tiltaksnivået endres fra rødt til gult nivå ved ungdomsskoler og videregående skoler i Stjørdal fra og med torsdag 21. januar. Dette betyr at alle elever ved Ole Vig vgs. skal ha undervisning på skolen hver dag, og at ordinær timeplan gjelder fra torsdag morgen. Informasjon til den enkelte klasse gis i Canvas.

15.01.2021 kl 20:00

Oppdatering fra Stjørdal kommune: 

Forenklede karanteneregler ved skoler og barnehager. 

Kommunen har nå fått en klar kontroll på smittesituasjonen. Det er fortsatt enkelte tilfeller av smitte blant skolebarn, men ingen ting tyder på at videre smitte har skjedd i skolene.
Kommuneoverlegen ser ikke lenger behov for at hele familien skal holdes unna skole og barnehage hvis en annen i familien er i karantene - eller er forkjølet med negativ koronatest.

Fra nå blir det igjen enklere å utføre tiltak som berører skole og barnehage, og alle kan forholde seg til de nasjonale retningslinjene for karantene.

Alle som kjenner symptomer som forkjølelse, hoste, tungpust, hodepine eller feber, bes fortsatt bestille test på vanlig måte gjennom kommunens hjemmeside.


14.01.2021 kl. 11:00 
Alle 36 nærkontakter ved Ole Vig har testet negativt på koronavirus. Det betyr at hele skolen er tilbake på rødt nivå fra og med fredag 15. januar. Dette gjelder alle elever unntatt:

  • Nærkontakter som har tatt test skal sitte i karantene til og med mandag 18. januar, noen få har fått annen dato.
  • Elever som er i samme husstand som nærkontakt er i karantene til og med mandag 18. januar. Alle andre som er definert som nærkontakt til nærkontakt, er nå ute av karantene, og er tilbake på rødt nivå.

 Informasjon om dagene som kommer legges ut i Canvas.

 Velkommen tilbake!

13.01.2021 
Skolen er fortsatt på rødt nivå, men smittesituasjonen og de forsterkede føre-var-tiltakene som gjelder i Stjørdal kommune gir oss utfordringer med å organisere undervisningen på en god måte for alle elever.

Noen klasser vil være hjemme fordi mange eller alle elevene er i karantene, andre klasser er hjemme fordi for mange av lærerne deres er hjemme i karantene.

Følgende klasser har digital undervisning hjemme til og med torsdag: 
1STA, 1STB, 1STC, 1STD, 2STA, 2STB, 2STC, 2STD, 3STA, 3STB, 3STC, 3STD, 3PBA, 3PBB, 2MKA, 3MKA, 1SRB, 1HOA

Følgende klasser skal ha undervisning på skolen etter planen for rødt nivå:
1BAA, 1BAB, 1BAC, 1ELA, 1ELB, 1FDA, 1TIA, 1TIB, 1TIC, 2BYA, 2EEA, 2INA, 2IUA, 2ANA, 2ANB, 2TLA, 2TLB, 3YSA, 3YSB, STO, 1HOB, 1HOC, 1SRA, 1RMA, 2BUA, 2HEA, 2KSA, 2RLA, 2SAA, 1MKA, 1MDA, 1MDB, 2MUA, 2DAA, 3MUA, 3DAA, VO

Nærmere beskjed kommer fra din lærer om hvordan opplegget blir. Sjekk Canvas. 

11.01.2021
Ole Vig vgs. har i dag fått påvist smitte hos en elev ved studiespesialisering. 35 medelever og tre ansatte er nærkontakter av eleven. Disse er informert og er i karantene.

Stjørdal kommune har i en periode innført forsterkede smitteverntiltak, blant annet at nærkontakt av nærkontakt også skal i karantene. Dette medfører at deler av flere klasser og også flere ansatte er satt i karantene i påvente av prøvesvar for nærkontaktene.

Som følge av at deler av flere klasser og mange lærere nå er ute i ulike former for karantene, vil totalt 13 klasser motta digital undervisning via Canvas inntil videre.

Alle som er direkte berørt kontaktes av skolen,men dette kan ta noe tid. Skolen bistår Stjørdal kommune i smittesporingsarbeidet, som fortsatt pågår. 

10.01.2021
Stjørdal kommune har som ett av flere midlertidige føre var-tiltak retningslinjer som sier at nærkontakt til nærkontakt av smittet skal i karantene.
På grunn av dette vil Ole Vig i denne perioden ofte ha elever og ansatte som er i karantene inntil negativt prøvesvar for nærkontakten foreligger. Dette tar vanligvis fra en til tre dager fra prøvedato. Alle som er berørt kontaktes direkte, for alle andre er det skole som vanlig på rødt nivå.
Å være i karantene er kjedelig, men det er et nødvendig tiltak for å stoppe smitteutviklingen.

08.01.2021
Til elever og foresatte: 
Oppdatert informasjon om smitteverntiltak på rødt nivå fra Trøndelag fylkeskommune ligger her. 

Viser for øvrig til informasjon på Stjørdal kommunes hjemmesider: 

https://www.stjordal.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/koronavirus-temaside/status-for-stjordal/status-stjordal/

Fylkeskommunens samleside om Koronavirus: 
https://www.trondelagfylke.no/om-oss/fylkeskommunen/beredskap/koronavirus/

 

Sist oppdatert 18.01.2021