Oppdatert informasjon om koronasituasjonen

corona-cdc-s.jpg

Situasjonen ved vår skole, oppdatert.

Ole Vig vgs driver på gult nivå ut skoleåret.

Minner om viktigheten av at vi fortsatt holder god avstand til hverandre og at vi holder oss hjemme hvis vi er syke. 

For å lette arbeidet med smittesporing oppfordres alle til å laste ned Smittestopp-appen.

Android-telefoner

Apple-telefoner 

Her kan du lese mer om Smittestopp-appen

Skole og utdanning er prioritert høyt av myndighetene. Reise til og fra skole er derfor definert som nødvendig reise. Det betyr at elever og ansatte kan benytte offentlig transport for å komme seg til og fra skolen dersom man er nødt til det. Dette gjelder også på tvers av kommunegrenser.

Les brev til elevene ved skolen.

 Viser for øvrig til følgende nettsider:

Stjørdal kommunes hjemmesider:
https://www.stjordal.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/koronavirus-temaside/status-og-tiltak-for-stjordal/status-stjordal/

Fylkeskommunens samleside om Koronavirus: 
https://www.trondelagfylke.no/om-oss/fylkeskommunen/beredskap/koronavirus/

Sist oppdatert 09.06.2021