Oppdatert informasjon om koronasituasjonen

corona-cdc-s.jpg

Situasjonen ved vår skole, oppdatert.

15.04.2021 kl. 08:50 
Alle nærkontaktene ved Ole Vig som har blitt satt i karantene gjennom den siste uka har testet negativt. Skolen har derfor ingen i ventekarantene pr. nå. 

Det har vært en turbulent uke med inntil 400 personer i ulike former for karantene samtidig på det meste. Vi håper nå at skolen går roligere tider i møte, og at vi kan rette alt fokus mot opplæring framover. 

Minner om viktigheten av at vi fortsatt holder god avstand til hverandre og at vi holder oss hjemme hvis vi er syke. 

For å lette arbeidet med smittesporing oppfordres alle til å laste ned Smittestopp-appen.

Android-telefoner

Apple-telefoner 

Her kan du lese mer om Smittestopp-appen

Skole og utdanning er prioritert høyt av myndighetene. Reise til og fra skole er derfor definert som nødvendig reise. Det betyr at elever og ansatte kan benytte offentlig transport for å komme seg til og fra skolen dersom man er nødt til det. Dette gjelder også på tvers av kommunegrenser.

Les brev til elevene ved skolen.

 Viser for øvrig til følgende nettsider:

Stjørdal kommunes hjemmesider:
https://www.stjordal.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/koronavirus-temaside/status-og-tiltak-for-stjordal/status-stjordal/

Fylkeskommunens samleside om Koronavirus: 
https://www.trondelagfylke.no/om-oss/fylkeskommunen/beredskap/koronavirus/

Sist oppdatert 15.04.2021