Oppdatert informasjon om koronasituasjonen

Koronaviruset-1.jpg

18.11.20 kl. 22:20 - Ole Vig på gult nivå fra og med onsdag 18.11

I likhet med resten av skolene i kommunen vil Ole Vig vgs. være tilbake på gult nivå i trafikklysmodellen fra og med onsdag 18.11.

Elevene vil bli orientert om dette av sin kontaktlærer. Elevene må holde seg oppdatert på læringsplattformen Canvas. 

Følg med på kommunens informasjonsside om status i Stjørdal.
https://www.stjordal.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/koronavirus-temaside/status-for-stjordal/status-stjordal/

Her kan du lese fylkeskommunens informasjon om smittesituasjonen og tiltak i videregående skole (NY!)
https://www.trondelagfylke.no/om-oss/fylkeskommunen/beredskap/aktuelt/smittesituasjon-og-tiltak-i-videregaende-skole/

Elever og ansatte som har mulighet til å velge annen transport enn skoleskyss/kollektivt oppfordres til det. Les infoskriv fra AtB. 
https://www.atb.no/aktuelt/tiltak-og-retningslinjer-article14594-28.html

Elever og ansatte som reiser kollektivt fra/til Trondheim: 
https://www.atb.no/aktuelt/pabud-om-munnbind-i-trondheim-article15608-28.html

Sist oppdatert 18.11.2020