Bygg- og anleggsteknikk

Bygg og anleggsteknikk omfatter utdanning innen byggevirksomhet, anleggsarbeid, terrengarbeid og tekniske anlegg. Du arbeider med trekonstruksjoner, utvendig og innvendig utforming og innredninger av bygg, mur, puss, stein og betongarbeid. Sammen med dine arbeidskamerater jobber du svært virkelighetsnært med praktiske oppgaver der dere må samarbeide for å bli ferdig med produktet. 

Du lærer

 • produksjon og oppføring av nye bygninger og anlegg
 • ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg
 • om tekniske installasjoner
 • om kvalitet og sikkerhet
 • materialkunnskap

Du bør være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • selvstendig og nøyaktig
 • god til å samarbeide

Du kan bli

 • vei- og anleggsfagarbeider eller asfaltør
 • banemontør eller anleggsmaskinfører
 • maler, murer, tømrer eller rørlegger
 • stillasbygger, taktekker eller blikkenslager
 • trevaresnekker eller glassfagarbeider

Arbeidssteder

 • offentlig eller privat virksomhet
 • større eller mindre håndverksbedrifter
 • industri- eller entreprenørbedrifter

Vi tilbyr disse programområdene

 • Første år

  I yrkesfagene på Vg1 arbeides det med praktiske oppgaver inne på skolen. I faget YFF, yrkesfaglig fordypning, kan du velge å være utplassert i bedrift en dag i uka. I fellesfagene jobber vi med yrkesretting for å skape relevans i fagene slik at opplæringen blir variert.

 • Andre år

  Vg2 Anleggsteknikk

  Inntaksgrunnlag:Vg1 Bygg- og anleggsteknikk, Vg1 Teknikk og industriell produksjon (TIP).  

  Vg2 Anleggsteknikk rekrutterer til følgende sluttkompetanser:

  • Anleggsmaskinførerfaget
  • Fjellarbeiderfaget
  • Veg- og anleggsfaget
  • Asfaltfaget
  • Banemontørfaget  

   Vg2 Anleggsteknikk disponerer anleggsmaskiner som gravemaskiner, hjullastere, anleggsdumpere. Skolen har egne øvingsfelt i nærheten av skolen der grunnopplæringen foregår. Vi jobber med realistiske oppdrag som veibygging, graving og planering av tomter, parkeringsplasser og lignende.

  Hovedsakelig tar vi oppdrag for kommuner, lag og foreninger.  

  I fagene produksjon og bransjelære lærer man maskinkjøring, boring og sprengning, stikking og nivellering, grøfter og ledningsarbeid ( ADK ), veg- og baneoppbygging og HMS (helse, miljø og sikkerhet ).  
  I yrkesfaglig fordypning velger elevene mål fra læreplanene til vg3 for de forskjellige fagene. Dette faget består av noe praksis i bedrift og resten i skolen.

  Internasjonalisering:
  Vg2 Anleggsteknikk har samarbeid med Råstofskolen på Sisimiut – Grønland. Elevene som ønsker å gå for sluttkompetanse innen Fjellarbeiderfaget får mulighet til å søke for å delta i utvekslingsopphold på 3 uker. Utvekslingen finansieres av Erasmus+.

  Vg2 Betong og mur

  Vg2 betong og mur. 

  Vg2 Tømrer

  Opplæringen er basert på et tett samarbeid med bedrifter og opplæringskontor for at eleven skal få lærekontrakt i faget. Den praktiske opplæringen er en kombinasjon av utplassering syv hele uker i bedrift, i tillegg til en dag i uka, og oppdrag for kunder som bygging av garasjer og ulike typer tilbygg.

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no