Service og samferdsel

Du lærer

 • kundebehandling og salg
 • administrasjon og tekstbehandling
 • om reiseliv, turisme og varetransport
 • elektronisk dokumentbehandling
 • om lover og forskrifter

Du bør være

 • høflig, utadvendt og serviceinnstilt
 • interessert i å arbeide med mennesker
 • åpen for ulike kulturer og tradisjoner

Du kan bli

 • IKT-servicemedarbeider
 • reiselivsmedarbeider eller resepsjonist
 • kontor- og administrasjonsmedarbeider eller salgsmedarbeider
 • vekter
 • logistikkoperatør eller yrkessjåfør

Arbeidssteder

 • offentlige eller private kontorer
 • vekterselskap
 • reisebyrå eller resepsjon
 • salgsbedrifter eller IT-bedrifter
 • vare- eller persontransportbedrifter

..

Vi tilbyr disse programområdene

 • Første år

 • Andre år

  Vg2 Reiseliv

  Vg2 Salg, service og sikkerhet

  Vg2 Transport og logistikk

  Dette er et  tilbud til deg som ønsker å arbeide som yrkessjåfør eller som logistikkoperatør

  Som yrkessjåfør utfører en transport av personer og varer. Du kan kjøre buss, lastebil, varebil både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.  Som yrkessjåfør må du være ansvarsbevisst og nøyaktig. Du må ha gode samarbeidsevne, være serviceinnstilt og ha evna til å planlegge egen arbeidsdag. Du arbeider selvstendig. Du må ha sosiale ferdigheter og være flink å kommunisere med andre.

  En logistikkoperatør arbeider med transport av varer, lasting, lossing og klargjøring for forsending av gods er vanlige  oppgaver. Som logistikkoperatør må du ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevne. du må kunne arbeide selvstendig, planmessig og nøyaktig. Du bør være serviceinnstilt og vennlig.. 

  Som elev på Transport og Logistikk ved Ole Vig videregående skole får du en kombinasjon av skole og praksis i bedrift, innenfor både transport og logistikk.  Obligatorisk del av B-sertifikatet, truck-sertifikat og ADR er en del av opplæringen.

Les mer om linjen på vilbli eller Utdanningsdirektoratet sine nettsider - udir.no