Oppdal ressurssenter

Oppdal_ressurssenter_farge mer luft.jpg

Oppdal Ressurssenter er en del av Oppdal videregående skoles virksomhet. Det er opprettet spesielt for å drive konsulent- og kursvirksomhet overfor offentlig og privat sektor, samt NAV. I tillegg drifter Oppdal Ressurssenter Studiesenteret.no sine desentraliserte høgskole- og fagskoletilbud.

Påmeldingssidene for Trøndelag fylkeskommune finner du her: https:\\trondelag.pameldingssystem.no

Her legges alle aktuelle kurs ut med informasjon og mulighet for påmelding.
Følg oss på Facebook her :
 https://www.facebook.com/Oppdal-Ressurssenter-328531707190970/

Sist oppdatert 21.06.2018