Åpen skole

 Her blir det gitt mye nyttig informasjon, blant annet om fagtilbudet vi har ved skolen og om hvordan man går fram når man søker.

Etter foreldremøtet er elever og foresatte velkommen til en rundtur for å se hvordan det er på de ulike programområdene ved skolen. På denne rundturen vil dere få møte både faglærere og elever som vil kunne fortelle om programområdet sitt og selvsagt også svare på spørsmål.

Invitasjon til åpen skole sendes til 10. klassene ved Oppdal ungdomsskole, Oppdal kristne grunnskole og Rennebu ungdomsskole.

Sist oppdatert 08.05.2018