Brev fra rektor

 Til elever og foresatte

                                                                                              Oppdal, 10.03.20

Koronavirus – infoskriv nr 3 fra Oppdal videregående skole

 Hei! Jeg håper at det etter forholdene går bra med alle våre elever. Jeg vet at faglærerne gjør sitt ytterste for å gi et godt pedagogisk tilbud i den spesielle situasjonen vi har havnet i. Det er krevende, og det vil nok kreve litt innkjøring for oss alle. Her kommer litt informasjon fra skolen. 

«Åpen telefon» for barn og unge i Oppdal

Alle ungdommer i Oppdal skal ha mulighet til å få tak i noen å snakke med, stille spørsmål eller få informasjon.

Vi i skolehelsetjenesten er her selv om skolen er stengt. Siden vi ikke kan ha «åpen dør» på skolen, har vi «åpen telefon» i stedet. Ta kontakt med oss på våre jobbmobiltelefoner. Send oss en melding eller ring om det er noe du vil snakke eller spørre om, vi svarer på hverdager mellom kl. 09.00-15.00. Vi gleder oss til å møte alle når skolen åpner igjen

Helsesykepleierne på Videregående:
Reidun Wasrud, tlf. : 91896038
Susanne Kroken, tlf.: 91896001

Følg oss også på Instagram: oppdal_hfu

Andre du kan ta kontakt med:
- Kirkens-SOS 22400040 (døgnåpen)
- Kors på halsen 800 333 21 (man-fred kl 14.-22)
- Mental helses hjelpetelefon 116 123 (døgnåpen)
- Alarmtelefon for barn og unge 116 111 (døgnåpen)

Arbeid i skoletiden

 Selv om skolen er stengt, er elevene fortsatt forpliktet til skoletiden. Det betyr at ingen elever kan arbeide i skoletiden. Noen arbeidsplasser kan ha særskilte behov for arbeidskraft i disse tider. Dersom elevene får spørsmål om å arbeide av særskilte grunner, må elev/foresatt henvende seg til kontaktlærer om dette. Vi vil deretter vurdere om dette dreier seg om samfunnskritisk innsats.

 Vi kommer til å informere på Facebook, skolens hjemmeside og i brev i tiden fremover. Lykke til med hjemmeskolen!

Med vennlig hilsen
Oppdal videregående skole

Torkild Svorkmo-Lundberg
Rektor

 

 

Sist oppdatert 24.03.2020