Eksamener som avlyses

Publisert 24. mars 2020

Alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst

Regjeringen har besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020. Alle elever får vitnemål selv om eksamen avlyses.

Regjering vil vurdere om det vil være mulig å gjennomføre muntlig eksamen. Beslutning om dette vil komme etter påske.

Eksamen for privatister utredes videre

Kunnskapsdepartementet ser nå på mulige løsninger for at privatistene skal kunne ta eksamen. Vi  legger ut informasjon så snart vi vet mer.

Les mer informasjon om avlysning av eksamen.  

 Denne e-posten er sendt fra en adresse som ikke er bemannet. Bruk post@udir.no for henvendelser til oss.

Med hilsen
Utdanningsdirektoratet

Sist oppdatert 25.03.2020