Fravær i forbindelse med smittevern

Ny oppdatert informasjon den 8. september 2020, til elever i videregående skole om  eventuelt fravær i forbindelse med smittevern finner du ved å åpne lenken under:

Informasjon elevfravær korona 080920.pdf

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Forrige versjon fra  Fylkesdirektør for utdanning den 28/8-2020 som  bygger på nasjonale føringer samt lokale presiseringer, og ble sist oppdatert etter at Kunnskapsdepartementet midlertidig opphevet kravet om legeerklæring ved fravær av helsegrunner med virkning fra 24. august.

Les mer her : Informasjon elevfravær korona 280820.pdf

Sist oppdatert 10.09.2020