Gradvis åpning av skolen

Torsdag kveld denne uka (07.05.20) bestemte regjeringen at skolene skal åpnes igjen i løpet av uke 20. I Trøndelag, som i flere andre fylker, varierer det fra skole til skole når de åpner. Det er ulike praktiske hensyn ved hver skole som er grunnen til at de starter opp på ulike dager. Det er veldig viktig at du som er elev følger godt med på din skoles nettsider. Her finner du informasjon om når du skal møte opp og hvordan skoledagen din blir.

Les mer i denne PDF-filen:

Informasjonsbrev elever og foresatte mai 2020.pdf

Sist oppdatert 08.05.2020