Informasjon om Coronavirus

Informasjon fra Helsedirektoratet på Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=v1W249tl1vA&feature=youtu.be_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Folkehelseinstituttets hjemmeside om Coronaviruset:
https://fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Helsedirektoratets hjemmeside der man kan laste ned plakater om forebygging av smitte:
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-ogkrisehandtering/nytt-coronavirus/plakater-til-innreisepunkter#vaner-som-forebygger-smitte _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Informasjon fra Trøndelag fylkeskommune 5. mars 2020:
Informasjonsbrev elever og foresatte - koronavirus (covid 19).pdf
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Informasjon fra Trøndelagfylkeskommune 5.mars 2020
https://www.trondelagfylke.no/nyhetsarkiv/midlertidig-endring-ikke-ga-til-lege-for-sykmelding/

Sist oppdatert 13.03.2020