Informasjon om elevfravær


Informasjon til elever i videregående skole om eventuelt fravær i forbindelse med smittevern

Fylkesdirektør for utdanning 12/8-2020.
Dette skrivet bygger på nasjonale føringer samt lokale presiseringer. Det er utarbeidet med utgangspunkt i nå-situasjonen ved skolestart 2020.Følg med på skolens og fylkeskommunens hjemmesider, samt nasjonale føringer fra Utdanningsdirektoratet for eventuelle oppdateringer.

Hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon skal du ikke møte på skolen
Det kan for eksempel være halsvondt, forkjølelse, lett hoste, hodepine og/eller
muskelsmerter. Selv om symptomene er så milde at du vanligvis ville gått på skolen, skal du holde deg hjemme for sikkerhets skyld for ikke å risikere å smitte andre. Du skal holde deg hjemme helt til du er symptomfri, og når du er symptomfri skal du møte på skolen igjen.

Du skal heller ikke møte på skolen hvis du er satt i karantene eller hvis en du bor sammen med har fått påvist korona ved å teste seg. Hvis en du bor sammen med har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har fått påvist korona gjennom testing, skal du gå på skolen som normalt, men dra hjem med en gang hvis du selv får symptomer.

Hvis du må være hjemme i noen dager for ikke å risikere å smitte andre, men er
frisk nok til å gjøre skolearbeid, så kan læreren avtale med deg at du disse dagene i stedet jobber med skolearbeid hjemmefra. Hvis du gjør det skolearbeidet som er avtalt så kan dette regnes som organisert studiearbeid og da får du ikke fravær.
Hvis du er for syk til å gjøre skolearbeid så regnes det som vanlig sykefravær. Du må da levere egenmelding. Nasjonale myndigheter har bestemt at fraværsgrensa gjelder som normalt fra dette skoleåret, det betyr at du i tillegg må levere legeerklæring ved sykdom hvis du vil at fraværet ikke skal telle mot fraværsgrensa. Du finner mer informasjon om fraværsgrensa på trfk.no/reglement

Hvis du er usikker på om det må tas spesielle hensyn fordi du eller en av dine
foresatte er i risikogruppen tar du kontakt med skolen for eventuelt å finne praktiske
løsninger på opplæringen. I tilfeller der behov for tilrettelagt undervisning vurderes, må det avklares med behandlende lege. Se også informasjon om dette i smittevernveilederen.

Hold deg oppdatert på rådene fra helsemyndighetene!
Vi oppfordrer alle til å følge rådene som helsemyndighetene til enhver tid gir, og blant annet vurdere testing hvis de er usikre på om de kan være smittet av covid-19.

Sist oppdatert 14.08.2020