Delvis gjenåpning av skolene

Den 27. april åpner de videregående skolene for elever på VG3, som følger yrkesfaglig løp i skole, og yrkesfagelever på VG2. Det er en del av den delvise åpningen regjeringen bestemte seg for før påske. Helt konkret skal elevene ha opplæring i de fleste programfagene på skolen. Opplæring i fellesfagene vil fortsette som i dag, det vil si hjemmefra, i det digitale klasserommet.

Mer informasjon om dette i nyhetsbrev (skrevet 22.04.2020) til elever og ansatte finner du her:

202011303-4 Informasjonsbrev til elever og foresatte 1544905_3_0.pdf

Sist oppdatert 25.04.2020