Hvordan å lære språk?

Hvordan lære språk?

Intro til modulen

Etter å ha gjennomført denne leksjonen skal du:

  • Ha kunnskap om hvordan du lærer språk
  • Lære om ulike måter å lære på og teste ut hva som fungerer for deg
  • Ha kunnskap om hvordan du kan bruke hjelpemidler i hverdagen din (bøker, ordbøker på nett osv.)

 

 

Praktisk oppgave

Ta en prat med noen i praksis eller på arbeidsplassen din og finn noen som har flyttet til Norge de siste 10 årene og som har lært seg norsk. Hvilke tips har personen om hvordan du kan lære deg språk?

 

 

Hvordan lære språk?

Ulike mennesker lærer på forskjellige måter. Det viktige er å være avslappet og nysgjerrig på å læreutsette deg selv så mye som mulig for det nye språket, lese det, lytte til det, snakke det og la hjernen gjøre resten. Det er viktig å huske på at det tar tid å lære språk, og at du bør gjøre det til en hyggelig prosess.

 

 

 

Ulike måter å lære på:

Noen gode tips til å lære språk fortere:

1) Den rette holdningen: Ta språklæring på alvor, men ikke gjør det til sentrum av livet ditt. Da kan det bli stressende. Bestem deg for å ha selvtillit, ikke fortell deg selv at du ikke kan gjøre det. Den psykiske tilstanden til personen som lærer er viktig. Hvis du er trist, engstelig, irritert eller bekymret, lærer du ikke, er du blid og avslappet blir det mye lettere.

2) Lytt mye til det nye språket, på denne måten vil hjernen din absorbere, uansett om du forstår eller ikke, hjernen er i stand til å gjenkjenne rytmen til ord. Fokuser på å forstå mening og deretter ord, stol på kroppsspråk for å forstå og få deg forstått.

3) Lek med ordene du allerede kjenner. Bare ved å kunne noe få verb, substantiv og adjektiver vil vi kunne sette sammen tusenvis av setninger. Språk er en kreativ prosess.

4) Ordbok – du bør skaffe deg en ordbok som kombinerer norsk og ditt morsmål. Du kan spørre om hjelp med dette.

5) Daglig trening-Finn tid. Bruk 30/45 minutter om dagen til å jobbe med språket. Prøv apper som DuoLingo, Babbel, osv. Gjør det til en daglig rutine du ikke vil hoppe over, og det kan gjøres enkelt på Smartphone.

 

 

6)  Finn en norsk person som kan snakke med deg i 20 minutter hver dag (hvis mulig)

7) Lær fraser, ikke lister med ord, for eksempel: "ha en fin dag"; "Hvordan går det med deg?"

8) Finn én serie på NRK som du liker og se noen episoder hver dag. Dette hjelper mye!

9) Les 1-2 barnebøker per uke - start med bøker for barn i alderen 3-5 år (lån dem gratis på biblioteket) NB! Les høyt!

10) Kjøp en notatbok hvor du vil notere ord og uttrykk du liker, eller du ønsker å lære. Hver uke bør ha 1-2 sider. Bruk denne notatboken flere ganger i uken for å sjekke hvor mange ord eller utrykk du har lært, merk dem med grønt. Ordene du fortsatt trenger å lære, kan du merke med en annen farge.

11) Syng! Velg noen enkelte sanger på norsk du liker, finn teksten på internett, skriv den ut og syng hjemme! Slik lærer du hele setninger, og med musikken går det mye fortere!

12) Mobil: Endre innstillingene på telefonen til norsk. Dette kan du gjøre litt senere, når du allerede kan noe norsk

 

Oppgave:

Oversett alle disse tipsene til ditt morsmål. (du kan gjerne bruke google translate eller et lignende verktøy)

Prøv ut minst tre av tipsene over for å lære språk.

 

 

Uttale, ord og grammatikk

Å lære språk kan være vanskelig, og språket består av ulike deler. Vi trenger å skrive, lytte til og snakke språket for å lære det. I tillegg trenger vi å lære oss de ulike byggeklossene i språket.

Uttale er viktig for å kommunisere muntlig. Uttale er spesielt vanskelig å lære seg når vi lærer et språk i voksen alder. Det å øve på uttale er derfor viktig. Hvordan ordene blir uttalt er også viktig for å forstå hvordan ordene skrives.

Ord er byggeklosser i språket og kan være enkle å lære, men man må også lære hvordan de skal brukes i en større sammenheng. Det er derfor viktig å bruke ordene og språket mest mulig

Grammatikk er regler om bøyning og ordstilling, og mange "pugger" dette for å lære reglene. Den som snakker førstespråket sitt, bruker reglene uten å tenke seg om. Det kan være utfordrende å lære grammatikken som voksen.

  

 

 

Nettsider som er gratis, der du kan øve på uttale, ord og grammatikk: 

Uttaleøving: https://uttale.no/øv-hjemme/

 

Ordøving: https://bildetema.oslomet.no/bildetema/bildetema-portal/index.html?page=start&version=norwegian

 

Grammatikk: https://norskgrammatikk.cappelendamm.no/

 

LearnNow: https://www.ntnu.edu/learnnow

 

LearnNow2: https://www.ntnu.edu/learnnow2-hs

 

 

Språk på arbeidsplassen

Språket i bruk

Den viktigste grunnen til å bruke et språk er å kunne kommunisere. Å lære et språk er først og fremst å lære å bruke det i ulike situasjoner.

Vi bruker språket når vi lytter, snakker, leser og skriver.

 

Det går an å bruke språket og kommunisere godt uten at uttalen er helt perfekt, og uten at en kan alle ord eller bruker korrekt grammatikk. Det å ha et funksjonelt språk er det viktigste, og det betyr at språket skal fungere i hverdagen og arbeidslivet lik at du kan fungere på en god måte. 

 

 

 

 

Språk på arbeidsplassen og ute i praksis

Prøv, øv og bruk språket! Spør kollegaer, veileder eller andre hvis du lurer på noe! Det er slik du lærer.

 

Snakk høyt for deg selv, les høyt og bruk språket så mye du kan.

 

Språk i arbeid

Kompetanse Norge har laget et kurs for kollegaene dine, som forklarer litt mer hvordan vi mennesker lærer språk og hva som er viktig å tenke på. Dette kan gjerne veilederen din og andre kollegaer ta en titt på. Ved at veileder, leder og kollegaer har kunnskap og bevissthet om språkopplæring, kan det være lettere for dem å forstå hvor viktig språket i bruk er, og hvordan de kan tilrettelegge slik at du får øvd på dette.

 

Du kan gi dem denne lenken: https://web03.kompetansenorge.no/SprakIArbeid/

 

 

Synonymer og andre ord

Å bade i ord

 

Det å bade i ord vil ikke si at du skal putte mange ord i et basseng og bade, men at du skal omgi deg med mange ord så mye du kan. "Å bade i ord" er et eksempel på en metafor, som betyr at det du sier ikke skal tas bokstavelig, altså helt konkret, men at det er et bilde på noe annet. Du kan høre på podkast eller radio, snakke med mennesker, skrive ord på Post-it-lapper og klistre de opp slik du ser dem, lese blader, lage deg ordlister eller andre måter du kan få mange ord inn i livet ditt.

 

 

 

Synonymer og antonymer

 

Det er mange ord du bør lære når du skal jobbe. Det finnes mange ord som beskriver det samme. Disse ordene kaller vi synonymer: ord som betyr det samme. Vakker og pen, rask og hurtig er eksempler på synonymer. Det finnes også antonymer, dette er ord som betyr det motsatte. Et eksempel her er ordene ond og god, som er antonymer

Det er også viktig å se ordene i sammenheng med når og hvordan de er sagt. Hvis noen har "vært uheldig", må dette forstås i lys av situasjonen. Hvis personen har vært ute på isen, kan han ha vært uheldig og falt. Hvis personen er inne på rommet sitt i omsorgsboligen og "har vært uheldig", er dette et høflig uttrykk på å si at personen har tisset/bæsjet på seg. Hvis vi snakker om en ung kvinne som har "havnet i ulykka", snakker vi ofte om en graviditet, som kanskje ikke var planlagt. Så de samme ordene kan forstås på ulike måter i ulike situasjoner.

 Trykk på lenken under for å laste ned siden

Hvordan lære språk.pdf

Sist oppdatert 15.12.2022