Informasjon til deltaker og veiledere

Om kurset og målgrupper

De digitale læremidler skal kunne benyttes av voksne med minoritetsbakgrunn som ønsker fagbrev innen helsearbeiderfaget. Læremidlene tar utgangspunkt i Vg3-læreplanen i helsearbeiderfaget, og skal skreddersys behovene til målgruppa. 

Fokus vil være på grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for fremtidige helsearbeidere. Fagstoffet er delt inn i moduler. Modulisering av fagstoffet er valgt for å skape struktur og oversikt, og det vil dermed være enklere for målgruppa og praksisveiledere/lærere å bygge kunnskap steg for steg.

Læremidlene er delt inn i fire moduler. Hver modul er delt inn i ulike leksjoner. Du kan gjerne gjennomføre de ulike leksjonene i den rekkefølgen de står, men de kan også brukes uavhengig av rekkefølge. Du bør velge det som er relevant for din situasjon og din praksis når du tar kurset. 

 

Teori ute i praksis

De digitale læremidlene tar for seg noen få av kompetansemålene, og tar for seg teoretiske begreper. For å bli en god helsefagarbeider trenger du god yrkeskompetanse. Det betyr at du har kunnskaper, ferdigheter, holdninger og egenskaper som er nødvendige opp mot det du gjør.

Når du jobber med teorien bør du tenke på hvordan det er ute i praksis og hva som er viktig ute i praksis. Slik får teorien du jobber med "knagger", slik at kunnskapen og begrepene lettere kan læres inn. Det å jobbe med teori er viktig, men det er ute i praksis arbeidet virkelig begynner.

Arbeidet som helsefagarbeider skjer ute i praksis, så her blir den viktigste jobben din å bruke teorien du har lært ute i praksis. 

 

Målgrupper for tilbudet:

  • Minoritetsspråklige deltakere som skal ta fagbrev som helsefagarbeider gjennom Fagbrev på jobb-ordningen
  • Minoritetsspråklige deltakere som skal ta fagbrev som praksiskandidat/gjennom tiltak i NAV
  • Minoritetsspråklige deltakere som tar kurset som støtte/ekstra teoriundervisning i forbindelse med arbeidspraksis i videregående opplæring
  • Minoritetsspråklige deltakere i kommunal voksenopplæring (norskkurs, introduksjonsprogram og grunnskole for voksne) som har mål å bli helsefagarbeider 
Sist oppdatert 30.11.2022