Elevombud

Elevombud

Sør-Trøndelag fylkeskommune har et eget elev- og lærlingeombud som bl.a. er ansatt for å bidra til at du får det du har krav på i undervisningssituasjonen eller som lærling.

Ombudet skal bl.a. svare på spørsmål om dine rettigheter, tale din sak eller fungere som brobygger mellom deg og ”de voksne”.

Ombudet er til for å brukes - av deg!

Du finner mer informasjon på ombudets egen hjemmeside :  www.elevombudet.no

 

Sist oppdatert 08.05.2018