Holbergprisen i skolen

Vi i 2ST har helt siden desember vært med i konkurransen «Holbergprisen i skolen». Elevene har forsket på ulike tema som interesserer dem innenfor humaniora og samfunnsvitenskap.

Vi har elever som har forsket på terrorberedskap på videregående skoler i Trøndelag, flyskam, kroppspress, psykisk helse og når man kan kalle seg norsk som noen eksempler. I dag var fristen for å levere inn skolens tre finalistbidrag til konkurransen. Oppdal videregående skoles finalistbidrag til konkurransen består av tre oppgaver som er eksepsjonelt gode. Disse elevene har gjort en fantastisk god jobb med å forske på et spennende og aktuelt tema. Disse elevene er som følger:


Tor Harald Bjerke med oppgaven «Paradens rute gjennom bygd og by» der han har forsket på hvilke holdninger ungdom har til Pride-paraden i bygder og i byer.
Jenny Bjørgen Røstad med oppgaven «Navngivning fra år 1960 -2020» der hun har forsket på hva foreldre har lagt til grunn for sine barns navn i denne perioden.
Sigrid Bjørgen og Meliha Nøstberg Atalay med oppgaven «Utvandring fra Oppdal i perioden 1865 til 1910» der de har forsket på tre ulike områder i Oppdal, og hva som gjorde at det skjedde en større utvandring på denne tiden.


Gratulerer til våre tre finalister, og vi håper det blir pengepremie på dere!

Navngivning fra år 1960-2020.pdf

Paradens rute gjennom by og bygd FERDIG PDF-fil.pdf

Utvandring fra Oppdal i perioden 1865-1910-1.pdf

Sist oppdatert 02.04.2020