Ungdata-undersøkelsen 2023

I 2023 gjennomføres spørreundersøkelsen Ungdata i Trøndelag blant elever på videregående skole. Undersøkelsen skal gjennomføres i løpet av uke 5 til 6. Målet er å få en oversikt over hvordan ungdom har det, og hva de driver med i fritida.

Les mer om dette i dette dokumentet

Informasjon til foresatte og ungdom om Ungdata-undersøkelsen.pdf

Sist oppdatert 12.01.2023