Gjestenett

Er du gjest ved skolen så kan du koble deg til skolens gjestenett. Du kan enklest få gjestenetttilgang ved at en ansatt ved skolen gir deg dette. Alternativt søker du om tilgang ved å angi navnet på din kontaktperson ved skolen på den siden som kommer opp i nettleseren din etter at du har koblet deg til skolens gjestenett.

Sist oppdatert 21.02.2019