IKT-tjenesten

 IKT-tjenesten ved Oppdal vgs består av:

IKT-ansvarlig:     Åsmund Loe,           tlf.: 926 47 782
IKT-lærling:        Hans Ulleberg Bye  tlf.: 948 27 757

Vi er ansvarlig for drift av IKT-ressursene ved skolens kontorer og klasserom.

Vi gir råd knyttet til behov for service og reparasjon av elevenes private PC'er.

De elevene som har kjøpt PC gjennom fylkeskommunens ordning kan levere pc'en til oss for reparasjon utført av sertifisert firma innen  pc-reparasjon. 

De som har kjøpt PC et annet sted har ikke krav på å utført service gjennom oss. Vi kan bare gi råd i slike tilfeller.

Utskrift og kopiering 

I utskriftssystemet SafeQ gis elevene tilgang til et gitt antall gratis kopier. Disse kopiene er beregnet til å kunne dekke elevenes kopi- og utskriftsbehov gjennom 3 skoleår. Elever kan benytte 3 multifunksjonsskrivere som står i korridorene.

 

Sist oppdatert 08.05.2018