Tilgang til WiFi

Nytt trådløsnett for alle elever med enklere installasjon

Som elev ved skolen kan du med PC eller smarttelefon koble deg til trådløsnettet Trondelag-FK som er felles for alle de videregående skolene i Trøndelag fylkeskommune:

Fremgangsmåten blir som følger:

1. Koble deg til  trådløsnettet «Trondelag-FK».
2. Skriv inn ditt brukernavn og passord.
3. Trykk «Koble til».
4. Dersom du får spørsmål om å verifisere sertifikat, trykk «Fortsett».

Sist oppdatert 21.02.2019