Internasjonalisering

 

«IN MEDIO STAT VIRTUS, SHARING GOOD PRACTICES FROM NORTH TO SOUTH»  - et internasjonaliseringsprosjekt

 

 

 

Oppdal videregående skole har, sammen med en skole i Sulmona i Italia, fått finansiert et internasjonaliseringsprosjekt gjennom EUs program for utdanning. EU-midlene skal finansiere et to-årig samarbeidsprosjekt som involverer både skoleledelse, lærere og elever. Vil du lese mer om EUs program Erasmus+, kan du gå inn på www.siu.no.  

 

Hovedmålet med prosjektet er at det skal bidra til:

 

 • å fremme innovative metoder som skal lede til høyere kvalitet på undervisning og læring
 • å utvikle, utveksle, prøve ut og innføre nye ideer og praksiser i utdanning og opplæring
 • kulturforståelse
 • integrere IKT og utvikle digitale ferdigheter

Det første året i prosjektet var det lærere og ledere som jobbet sammen for å forberede elevprosjektene som skal gjennomføres skoleåret 2015/2016. Hver norsk lærer samarbeider med en italiensk lærer, og begge lærerne involverer hver sin klasse i prosjektet. Elevprosjektene er knyttet til læreplanene i begge land. Samarbeidet skjer hovedsakelig via internett, slik at alle elevene i de involverte klassene får delta. Dette samarbeidet foregår på en felles digital samarbeidsplattform som heter eTwinning. Vil du lese mer om etwinning, kan du gå inn på www.etwinning.net.

 

Klassene som er involvert på OVS, er:

 • Byggfag som skal være med på planlegging og bygging av et «akustikkvennlig» rom på den italienske skolen.
 • 2ST som skal lage et inforom og kunnskapsspill om renessansen.
 • 2ID som skal lære og spre kunnskap om EU.
 • 3ST som skal fokusere på ideologier.

Programfagklassen økonomi og ledelse som vil jobbe med følgende problemstillinger : 

 • Bedriftsetablering for unge gründere- Vurdere forskjeller vedrørende bedriftsetablering i Norge og Italia.
 • Effekten av økonomisk globalisering – Vurdere konsekvenser (fordeler /ulemper) ved økonomiske globalisering sett fra individets- bedriftens- og samfunnets side.
 • Vise med eksempler norske bedrifter som har samhandel med Italia og/eller andre land.
 • Vise med eksempler italienske bedrifter som har samhandel med Norge og/eller andre land.

 

Utveksling er en viktig del av prosjektet, og i vårterminen 2016 vil ei gruppe fra Oppdal besøke samarbeidsskolen i Sulmona i Italia. Besøket vil vare ei uke. Samme vår vil vi få en gjenvisitt i ei uke. 10 elever fra hver skole skal være med på utvekslinga (noen fra hvert prosjekt), sammen med de involverte lærerne og representanter fra skoleledelsen.

 

Vi sier gjerne at verden har blitt mindre som et resultat av økt globalisering, og derfor er det viktig at vi øker vår kunnskap om andre kulturer og samfunn. Det er et mål for prosjektet vårt at vi skal se, oppleve og lære mer om den italienske kulturen og samfunnet – og at italienerne skal få samme utbytte av sitt besøk her. Under besøket vil alle deltagerne være innlosjert privat hos en vertsfamilie. På denne måten får vi en unik mulighet til å lære mer om den italienske kulturen, og de om vår. Gjesten skal behandles som en av familien, og delta på de måltid og aktiviteter som normalt finner sted. Samtidig vil det bli en del felles aktiviteter for alle deltagerne i prosjektet, så en helt normal uke vil det likevel ikke bli.

 

I tillegg skal elevprosjektene som da vil være ferdig gjennomførte, presenteres for ledere, lærere og de involverte elevene på begge skolene. Hva har vi gjort, og hva har vi lært? Det er viktig å presisere at alle elevene i de involverte klassene skal delta i eTwinning-prosjektet, men at elevene som skal være med på utvekslinga vil ha en særlig viktig rolle når prosjektene skal presenteres.  Bare elevene selv kan si hva slags utbytte de har hatt av å delta på et slikt prosjekt.

 

Elever i de involverte klassene som ønsker å være med på denne utvekslinga, kan søke om dette.  Utvekslinga vil da si at de får anledning til å reise til Italia, og samtidig være forberedt på å ta imot en italiensk medelev hjemme ved gjenvisitten. Reise og opphold vil dekkes av prosjektmidler. Søknadsfristen er 1. desember, og elevene som er involverte vil få tilsendt detaljert informasjon om når, hvor, hva og hvordan.

 

Dette prosjektet er en spennende mulighet til å lære og å oppleve noe mer utover ordinær klasseromaktivitet, og kanskje sår det en spire til mer internasjonaliseringsaktivitet både for ansatte og elever?

 

Sist oppdatert 08.05.2018