Oversikt Fagtilbud

Fagtilbud

Skoleåret 2017-2018 har vi følgende fagtilbud ved Oppdal videregående skole:

Vg1
Bygg- og anleggsteknikk
Elektrofag
Idrettsfag
Helse - og sosialfag
Studiespesialisering

Vg2
Byggteknikk
Elenergi
Idrettsfag
Helsearbeiderfag
Studiespesialisering


Vg3
Studiespesialisering
Idrettsfag
Påbygging til generell studiekompetanse