Fagbrevkurs for praksiskandidater 2020/21

For skoleåret 2020/21 samarbeider vi med andre ressurssenter i tidligere Sør-Trøndelag om å tilby fagbrevkurs innen flere fag. 

 Klikk på lenkene under for mer informasjon og påmelding:

 NB! Registrer deg i Vigo voksen for å få vurdert voksenrett. Vigo voksen er fylkeskommunens registreringssystem for voksenopplæring.

Kursene vil være mer fleksible for deltakerne
  • Videostreamer fra kurslærer
  • Oppgaveløsning og vurdering i den digitale læringsplattformen Dokker
  • Veiledning/seminar på videokonferanse 
Eksempler på andre fag vi kan ha kurs innen
  • Barne- og ungdomsarbeiderfag
  • Tømrerfaget
  • Anleggsmaskinførerfaget
  • Betongfaget
  • Byggdrifterfaget

Ta kontakt med  for mer informasjon.

 

Vi tar forbehold om nok påmeldte for å starte kurs.

 

Sist oppdatert 11.06.2020