Teorikurs for praksiskandidater 2020/21

For skoleåret 2020/21 samarbeider vi med andre ressurssenter i tidligere Sør-Trøndelag om å tilby fagbrevkurs innen flere fag

 

 • Oppdal ressurssenter har startet digitalt kurs i helsearbeiderfaget. Kurset går fra september 2020 til mai 2021

 • Åfjord ressurssenter tilbyr logistikkfaget. Kurset hadde oppstart i oktober 2020

 • Fosen ressurssenter har startet digitalt kurs i renholdsoperatørfaget

 • Hemne- og Fosen ressurssenter har startet digitalt kurs i salgsfaget

 • Guri Kunna ressurssenter har startet digitalt kurs i akvakultur

Vi planlegger digitale teorikurs innen flere lærefag:
 • Byggdrifterfaget
 • Betongfaget
 • Tømrerfaget

 NB! Registrer deg i Vigo voksen for å få vurdert voksenrett. Vigo voksen er fylkeskommunens registreringssystem for voksenopplæring.

De digitale kursene er svært fleksible for deltakerne
 • Forelesningsfilmer på YouTube
 • Oppgaveløsning og vurdering i den digitale læringsplattformen Dokker
 • Veiledning/forelesning på videokonferanse (Microsoft Teams) 
Eksempler på andre fag vi kan ha kurs innen
 • Barne- og ungdomsarbeiderfag
 • Anleggsmaskinførerfaget

Ta kontakt med  eller  for mer informasjon.

 

Vi tar forbehold om nok påmeldte for å starte kurs.

 

 

Sist oppdatert 08.03.2021