Teorikurs for praksiskandidater

(Ikke i drift lenger, denne informasjonen blir tatt bort 19.1.2024) Siden skoleåret 2020/21 har vi samarbeidet med andre ressurssenter i tidligere Sør-Trøndelag om å tilby fagbrevkurs innen flere fag

(Ikke i drift lenger, denne informasjonen blir tatt bort 19.1.2024)

Ta kontakt med  om du ønsker å melde din interesse for teorikurs.

Vi har per i dag ingen pågående kurs.

Eksempler på kurs vi har gjennomført:

  • Oppdal ressurssenter har gjennomført digitalt kurs i helsearbeiderfaget. Kurset ble avsluttet i juni 2021.

  • Åfjord ressurssenter har gjennomført digitale kurs i logistikkfaget og byggdrifterfaget

  • Fosen ressurssenter har gjennomført digitalt kurs i renholdsoperatørfaget

  • Hemne- og Fosen ressurssenter har gjennomført digitalt kurs i salgsfaget

  • Guri Kunna ressurssenter har gjennomført digitalt kurs i akvakultur

NB! Registrer deg i VINN for å få vurdert voksenrett.
VINN er fylkeskommunens registreringssystem for voksenopplæring.

 

De digitale kursene er svært fleksible for deltakerne
  • Oppgaveløsning og vurdering
  • Veiledning/forelesning på videokonferanse (Microsoft Teams) 
  • Eget team i Teams, hvor alle opptak og læringsmateriell publiseres
 

 

Vi tar forbehold om nok påmeldte for å starte kurs.

 

 

Sist oppdatert 18.01.2024