Kurs 2019/2020

Fagbrevkurs

Vi har åpnet påmelding for fagbrevkurs i salgsfaget og helsearbeiderfag. Kursoppstart er planlagt til midten av februar 2020. Tidspunkt for oppstart kan endres. Kursdag er foreløpig satt til onsdag. 

Informasjon og påmelding: fagbrevkurs i helsearbeiderfaget

Informasjon og påmelding: fagbrevkurs i salgsfaget

Vi starter opp fagbrevkurs ved tilstrekkelig antall påmeldte innen et fag. 

Eksempler på fag vi kan ha kurs innen:

  • Helsearbeiderfag
  • Barne- og ungdomsarbeiderfag
  • Renholdsfaget
  • Salgsfaget
  • Tømrerfaget
  • Anleggsmaskinførerfaget
  • Betongfaget

Ta kontakt med  for mer informasjon og for å registrere interesse.

Norskkurs

Vi har for tiden norskkurs for nivå A1/A2 og A2/B1. Nye kurs for våren annonseres på Facebook og Instagram.

Ta kontakt med  om du er interessert i norskkurs.

Vi tar forbehold om nok påmeldte for å starte kurs.

 

Sist oppdatert 17.12.2019