Teorikurs for praksiskandidater 2020/21

For skoleåret 2020/21 samarbeider vi med andre ressurssenter i tidligere Sør-Trøndelag om å tilby fagbrevkurs innen flere fag

 

  • Oppdal ressurssenter har startet digitalt kurs i helsearbeiderfaget. Kurset går fra september 2020 til mai 2021

  • Åfjord ressurssenter har startet digitale kurs i logistikkfaget og byggdrifterfaget

  • Fosen ressurssenter har startet digitalt kurs i renholdsoperatørfaget

  • Hemne- og Fosen ressurssenter har startet digitalt kurs i salgsfaget

  • Guri Kunna ressurssenter har startet digitalt kurs i akvakultur

NB! Registrer deg i Vigo voksen for å få vurdert voksenrett. Vigo voksen er fylkeskommunens registreringssystem for voksenopplæring.

 

De digitale kursene er svært fleksible for deltakerne
  • Oppgaveløsning og vurdering i den digitale læringsplattformen Dokker
  • Veiledning/forelesning på videokonferanse (Microsoft Teams) 
  • Eget team i Teams, hvor alle opptak og læringsmateriell publiseres
 

Ta kontakt med  eller  for mer informasjon.

 

Vi tar forbehold om nok påmeldte for å starte kurs.

 

 

Sist oppdatert 26.04.2021